onsdag 31 augusti 2011

Stefan söker

.. och finner

Stefan Mårtensson letar efter ett pressmeddelande.
Här är det i all sin spartanska enkelhet:
"
Folkpartiets medlemmar saknar förtroende för Olle Markstedt

"Partiet och dess medlemmar har inte förtroende för Olles sätt att bedriva politik såväl inom som utom partiet, koalitionen och kommunen”. Det framkom vid en förtroendeomröstning som genomfördes vid Folkpartiets Värmdös medlemsmöte i går kväll. (måndag blogg anm)
Förra veckan fattade också styrelsen för Folkpartiet Värmdö ett enhälligt beslut där man uttalade att man saknade förtroende för Olle. Ett ställningstagande som även stöds av en enig styrelse för Länsförbundet.
Vad detta leder till är för tidigt att uttala sig om, säger Fredrik Sneibjerg, ordförande för Folkpartiet Värmdö. Det viktigaste är att markera att politik inte bedrivs på det sätt som Olle har gjort. Det är också ett tydliggörande gentemot andra politiska aktörer, inom alla partifärger, att Folkpartiet inte alltid stöder det Olle framför."


Meddelandet kan tyckas en anig torftigt men det beror på att vi skickade in det eftersom pressen frågade oss efter vår uppfattning. Olle Markstedt hade själv sänt in ett tidigare på morgonen. Om du vill läsa hans pressmeddelande bör du ta kontakt med honom. Gärna publicera det också eftesom jag inte har sett det.

Förtroende eller inte.

I går Måndag fattade medlemsmötet i Folkpartiet Värmdö beslutet att "Partiet och dess medlemmar har inte förtroende för Olles sätt att bedriva politik såväl inom som utom partiet, koalitionen och kommunen"
Det var 23 medlemmar närvarande och endast 3 uttalde att de hade förtroende för Olles sätt att bedriva politik.
Frågan var INTE vilken politik eller frågor som Olle driver utan endast HUR.

I dagens NVP på nätet skriver Henrik Paulsson att Folkpartiet "genast" skall utesluta Olle.
De interna kontroverserna med Olle har pågått sedan strax efter valet, det har varit medlingsförsök 2 gånger och ett otaliga andra försök att få Olle att arbeta med och inte mot strömmen.
Att som Henrik Paulsson då påstå att man "genast" skall utesluta är trist men speglar snarare Henriks okunskap och vilja att slugga mot allt som har med koalitionen att göra än något annat.
För övrigt vill vi inte peta Olle som NVP påstår, det borde också Henrik veta att man inte kan. Olle måste själv fatta beslutet om hur framtiden ser ut.

Stefan "S:t Stefan" Mårtensson har kommenterat hela soppan på sin blogg. Stefan Mårtensson, för övrigt gammal parti kollega med Henrik Paulsson, tar parti för Olle och menar att det är upp-och-nervända-världen.
I slutet i sin bloggpost skriver han som följer;
"Det borde funnits andra och förnuftigare sätt att hantera menige Markstedt i partiet."
Som jag skriver ovan så har det försökts under snart 1 års tid att få partiets topp, där Olle ingår, till att arbeta ihop som ett lag där alla drar åt samma håll, utan att lyckas.
Laget springer åt samma håll, drar åt samma håll förutom Olle som gång på gång visar sin vana trogen att "Jag kohandlar inte, jag förhandlar inte". Det är svårt att arbeta med politik om man inte kan förhandla fram olika lösningar på problem och frågor.
Den enga gången man har den lyxen är om man är envåldshärskare eller diktator och inte behöver ta hänsyn till andra men det är inte Olle.

Avslutningsvis vill jag bara påpeka att detta var mitt hittils obehagligaste och mest påfrestande möte som jag har lett och jag hoppas att jag slipper flera sådana möten.

2011-09-01: Titel är ändrad från "Vuxen mobbning eller ingen vetskap". Titeln syftade på en rad i en annan bloggares post vilket ledde till mmissförståånd om man inte läste den posten också. Jag ber om ursäkt.