måndag 17 mars 2014

Varför skall vi rösta till Europa parlamentet?

Varför skall vi masa oss till valurnorna den 25/5?

Det finns flera anledningar till detta men en, kanske den främsta, är att vi är för fred och frihet i Europa.
Med ett starkt EU kommer det att bli svårt att puckla på sin granne. Om Ukraina vore fullvärdig medlem i EU hade nog Putin och hans lakejer tänkt annorlunda. Jag tror på det Europeiska samarbetets möjligheter att lösa de problem som medlemsstaterna vart och ett är för små för att lösa. Jag tror också att samarbetet kan bli mer. Det kan bli ett sätt att förverkliga idén om ett växande, livskraftigt Europa som förenar idéerna om demokrati och välfärd med en dynamisk ekonomi och kultur.