tisdag 23 oktober 2012

Skolpolitik - Demokratihot

Nyligen har ett beslut fattats som inte gillades av några i kommunen.
Om man inte gillar det beslut eller för den delen förslag till beslut som finns så kan man göra flera olika saker. 
Man kan göra sin röst hör, insändare eller protestlistor. 
Man kan stå utanför lokaler och protestera mot ett beslut.
Man kan ta kontakt med en eller flera politiker.
Man kan gå med i ett politiskt part, det rekommenderar jag personligen.
Det finns säkert flera sätt som man kan påverka politiska beslut som jag inte har räknat upp.
MEN man KAN INTE hota politiker.
Under diskussionerna om förändringen i skolan i Värmdö var det olika grupper som agerade på olika sätt, flera av dom som jag nämnde ovan. När det visade sig att förslaget skulle bli ett som gick emot en grupp så rann det över flera av dessa föräldrar. 
Det har varit spottloskor, det har varit förtal i kommentarer till artiklar i NVP, det har varit förtäckta hot, det har varit direkta hot och det har varit telefonsamtal mitt i natten. DET ÄR FEL!
Det är inte acceptabelt i en demokrati med demokratiska spelregler. Dessa spelregler säger exempelvis att ingen skall vara rädd för att säga sin mening eller står för sina åsikter. 
Om det motsatta hade hänt, om en eller flera högt uppsatta politiker hade hotat väljare, spottat efter väljare och följt efter en väljare till sin bil för att "snacka allvar" med denna då hade det blivit skriverier om det, då hade det blivit en mediastorm.
Men nu verkar det som om Nacka Värmdöposten inte ens anser att det har ett nyhetsvärde när en skolpolitiker hotas med dödligt våld.

Poängen med en demokrati är att alla har möjlighet att påverka beslut men inte med hot om våld. Det hör inte dit. Det enda detta har lett till är att det har skett och kommer att ske polisanmälningar.söndag 21 oktober 2012

S (S)tår (S)tadigt.

Jag skall göra något som händer men inte allt för ofta, kanske inte så ofta som det borde ske.

Jag skall berömma S och särskilt en enskild S person.
Som ni vet så är jag inte precis överens med "Ship to Gaza" även om jag absolut vill se ett fritt Palestina. Ship to Gaza är inte vägen.
Jag har i ett tidigare inlägg förvånat mig över Jonas Sjöstedt bara tog en kort kryssning i medelhavet från Barcelona till Korsika och ville på detta sättet utmana Staten Israel. Jonas tog den enkla vägen ut på Korsika och flög SAS hem (sponsrat av Svenska staten?).
Nu är jag stolt över att en (S)vensk har verkligen utamanat den Israeliska staten. länk
Sven Britton riksdagaman från S med adress i Stockholms bättre kvarter, Rådmansgatan, har gjort det som Jonas (VPK) Sjöstedt inte kunde göra.

Hejja Sven!
Sven utmanade den israeliska staten, den israeliska flottan, den israeliska armen och det israeliska flygvapnet.

Jonas utmanade de höga sjöarna i medelhavet.... skäms...
Bilden ovan är från www.s-info .se.

tisdag 16 oktober 2012

Sömnlösa politiker och braskande rubriker. Skolan är på tapeten.

Under den senaste tiden har rubriker och utrop avlöst av föräldrars oro. Namninsamlingar har startats, facebookgrupper har organiserats och politiker har mejlats och ringts. Fantastiskt.

Det var med en viss förvåning jag läser att en ledande socialdemokrat har legat sömnlös under stora delar av natten i våndor över en utredning som kommunens tjänstemän har lagt fram. Jag undrar om det sker regelbundet över alla utredningar eller bara dom som skapar stort intresse i kommunen? Samma politiker hade ett par veckor tidigare försvarat samma utredning på samma sätt som jag har gjort till de som har mejlat mig.

Det är bara en utredning och vi har inte fattat beslut.

Att den lokala pressen har rubriker som enkelt kan tolkas till att majoriteten skall lägga ner skolor eller stänga skolor hjälper inte.

Det var bara en utredning och vi har inte fattat beslut.

Vad jag däremot är oerhört glad över är alla de som har mejlat och ringt mig de senaste dagarna, veckorna, i denna frågan.
Ära och heder till er för att ni har slagits och tagit ställning i en fråga som rör er alla. 
Jag skulle önska att ni även tog er tid att gå med i ett politiskt part, ett politiskt part som ni brinner för. Om det är Folkpartiet är det bra men om det är något annat av de demokratiska partierna i kommunfullmäktige så är det också ok.

Nu har vi i koalitionen lämnat vårt förslag till beslut, här kommer förslaget till beslut.

Värmdökoalitionens förslag till beslut
1. Verksamheten på Munkmoraskolan F-3 kvarstår som en skolenhet

2. Djurö skola och Skärgårdsskolan slås samman till en skolenhet omfattande F-9 med
årskursfördelning anpassad efter elevunderlag och transportmöjligheter fr o m läsåret
2013/14

3. Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan slås samman till en skolenhet omfattande
årskurserna F-9 fr o m läsåret 2013/14

4. Hemmestaskolan F-5 och Hemmestaskolan 6-9 slås samman till en skolenhet
omfattande årskurserna F-9 fr o m läsåret 2013/14

5. Verksamheten vid Kyrkskolan begränsas till att omfatta årskurserna F-3 från dagens
F-5 fr o m läsåret 2013/14

6. Verksamheten vid Viks skola utökas till att omfatta årskurserna F-6 från dagens F-5
fr o m läsåret 2013/14

7. att uppdra till proVarmdo att senast december 2012 redovisa en genomförandeplan
med beaktande av följande perspektiv:
- hur trafiklösningar kring skolorna löses i samråd med plankontoret (SPN)
- hur transporter och skolskjutsar till, från och inom skolorna löses i samråd med
kundvals- och finansieringskontoret (FNU)
- hur lokalförändringsbehov löses i samråd med fastighetskontoret (KSfu)
- hur en övergång från Kyrkskolans blivande år 4 och 5 till höstterminens start i
Hemmestaskolan löses med utgångspunkt i vad som är bäst för eleverna
- hur ledningen av förskolor som berörs av ändringar i skolorganisationen organiseras
8. att uppdra till proVarmdo att i samband med detaljbudget 2013 föreslå och budgetera
för satsningar på en attraktiv skola med högre kvalitet för eleverna

9. att uppdra till proVarmdo att utreda och återkomma med förslag på hur och var
Särskolan passar in i organisationen i syfte att främja inkludering

10. att uppdra till proVarmdo att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i
våra verksamheter kan utvecklas.

Personligen är jag nöjd med detta förslag till beslut. Jag tror att detta kan bygga en skola som är bättre anpassad för dagens behov och framtidens möjligheter.


fredag 5 oktober 2012

Ny blogg, välkommen.

Äntligen.... Ett utrop som inte känns fel i detta fallet.
Filip Joelsson har tagit ytterligare ett steg in i världen och delger oss sina tankar via sin bloggBLOGG.. Välkommen önskar jag