tisdag 16 oktober 2012

Sömnlösa politiker och braskande rubriker. Skolan är på tapeten.

Under den senaste tiden har rubriker och utrop avlöst av föräldrars oro. Namninsamlingar har startats, facebookgrupper har organiserats och politiker har mejlats och ringts. Fantastiskt.

Det var med en viss förvåning jag läser att en ledande socialdemokrat har legat sömnlös under stora delar av natten i våndor över en utredning som kommunens tjänstemän har lagt fram. Jag undrar om det sker regelbundet över alla utredningar eller bara dom som skapar stort intresse i kommunen? Samma politiker hade ett par veckor tidigare försvarat samma utredning på samma sätt som jag har gjort till de som har mejlat mig.

Det är bara en utredning och vi har inte fattat beslut.

Att den lokala pressen har rubriker som enkelt kan tolkas till att majoriteten skall lägga ner skolor eller stänga skolor hjälper inte.

Det var bara en utredning och vi har inte fattat beslut.

Vad jag däremot är oerhört glad över är alla de som har mejlat och ringt mig de senaste dagarna, veckorna, i denna frågan.
Ära och heder till er för att ni har slagits och tagit ställning i en fråga som rör er alla. 
Jag skulle önska att ni även tog er tid att gå med i ett politiskt part, ett politiskt part som ni brinner för. Om det är Folkpartiet är det bra men om det är något annat av de demokratiska partierna i kommunfullmäktige så är det också ok.

Nu har vi i koalitionen lämnat vårt förslag till beslut, här kommer förslaget till beslut.

Värmdökoalitionens förslag till beslut
1. Verksamheten på Munkmoraskolan F-3 kvarstår som en skolenhet

2. Djurö skola och Skärgårdsskolan slås samman till en skolenhet omfattande F-9 med
årskursfördelning anpassad efter elevunderlag och transportmöjligheter fr o m läsåret
2013/14

3. Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan slås samman till en skolenhet omfattande
årskurserna F-9 fr o m läsåret 2013/14

4. Hemmestaskolan F-5 och Hemmestaskolan 6-9 slås samman till en skolenhet
omfattande årskurserna F-9 fr o m läsåret 2013/14

5. Verksamheten vid Kyrkskolan begränsas till att omfatta årskurserna F-3 från dagens
F-5 fr o m läsåret 2013/14

6. Verksamheten vid Viks skola utökas till att omfatta årskurserna F-6 från dagens F-5
fr o m läsåret 2013/14

7. att uppdra till proVarmdo att senast december 2012 redovisa en genomförandeplan
med beaktande av följande perspektiv:
- hur trafiklösningar kring skolorna löses i samråd med plankontoret (SPN)
- hur transporter och skolskjutsar till, från och inom skolorna löses i samråd med
kundvals- och finansieringskontoret (FNU)
- hur lokalförändringsbehov löses i samråd med fastighetskontoret (KSfu)
- hur en övergång från Kyrkskolans blivande år 4 och 5 till höstterminens start i
Hemmestaskolan löses med utgångspunkt i vad som är bäst för eleverna
- hur ledningen av förskolor som berörs av ändringar i skolorganisationen organiseras
8. att uppdra till proVarmdo att i samband med detaljbudget 2013 föreslå och budgetera
för satsningar på en attraktiv skola med högre kvalitet för eleverna

9. att uppdra till proVarmdo att utreda och återkomma med förslag på hur och var
Särskolan passar in i organisationen i syfte att främja inkludering

10. att uppdra till proVarmdo att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i
våra verksamheter kan utvecklas.

Personligen är jag nöjd med detta förslag till beslut. Jag tror att detta kan bygga en skola som är bättre anpassad för dagens behov och framtidens möjligheter.


Inga kommentarer: