onsdag 4 augusti 2010

Förbifart Hemmesta

Värmdö växer, vi växer så det knakar.
Vi växer så mycket att vissa saker inte hinns med att byggas ut i rätt takt. Vägnätet är en sådan sak som inte har hängt med. Det har inte gjort några satsningar i moderntid.
Idag passer 13 000 fordon den aktuella sträckan i Hemmesta och det kommer att växa till
16 000 fordon inom 20 år om den planerade folkökningen stämmer.

En lösning som har förts fram i vår översiktsplan är att man skall bygga en väg genom en orörd skog. Ett annat förslag är att man skall öka kolletivtrafiken.

Att bygga en väg genom orörd skog verkar inte vara den bästa lösningen men inte heller en ökad kollektivtrafik.
Värmdöbor verkar idag inte vara särskilt intresserade av bussar och olika typer av bruksfordon löses inte med kollektivtrafiken.

Problemet kvarstår. 16000 bilister skitar ner mycket och bullrar mycket
Lösningen ligger inte runt hörnet och är inte enkel.
Personligen tycker jag att vi måste höra på alla sidor av saken. Vi måste få upp alla goda ideer så att lösningen blir bäst för en majoritet både i kommunen men även lokalt i Hemmesta.

*korrigerat* Gustavsberg utbytt mot Värmdö

16 kommentarer:

Anonym sa...

Bättre bussar får folk att åka buss. För inte så länge sedan körde KR-trafik många turer mellan Hallstavik och Stockholm med riktigt fina bussar. När SL (Busslink) tog över trafiken så klagade många människor på att bussarna blev sämre. SL måste öka komfortmedvetandet avsevärt och förena det med lågentré på ett bra sätt. Dessutom är det mycket bussbyten under lågtrafik och det i sig bidrar till minskat kollektivtrafikresande. Invånarna bortom Hemmesta har sämst i hela Värmdö eftersom de ofta måste byta bussar till skillnad från invånare från Ingarö och Stavsnäs, Djurö och Vindö.

Fredrik sa...

Hej "Anonym".
Tack för ditt inlägg.
Om jag tolkar dig så menar du att om bussoperatören skulle köra med "bättre" och/eller "finare" bussar i kombination med lågentré (det är väl i dörren antar jag?) skulle fler välja buss framför bil? Jag är själv en som alltid åker med SL i princip vart ajg äns kall så jag gillar det i och för sig. Men skulle andra göra det också .... Jag tror att bilister är lätt bortskämda och kanske lite bekväma av sig. så jag tvekar att bussar är lösningen i detta fallet, oavaktat hur fina de än är.
Kan det underlätta att ha en infartsparkering bortom vägskälet? Med direktbussasr till slussen därifrån?

Kenneth Ehrnstedt sa...

Gustavsberg växer så det knakar? Kommunen heter väl Värmdö Fredrik?
Samtidigt pekar din felskrivning? på ett allavarligt problem, för mycket Gustavsbergsfokus av politiker som samlats i Gustavsberg vid inflyttning till kommunen och har noll koll på retsen av Värmdö.

Fredrik sa...

Hej Kenneth.
Du har rätt.
Men hur vill du lösa problemet?

Anonym sa...

---
För dem som åker längre sträckor är bussarnas standard en viktig fråga. För om några få åker och tycker att bussarna är jättefina, då vill fler åka. Dessutom skall samtliga bussar vara utrustade med trådlöst internet och ev. eluttag så folk som vill kan jobba med sina bärbara datorer på ett bra och bekvämt sätt under resan.

Fler infartsparkeringar bortom Hemmesta vore bra, t.ex. i Ängsvik. Nu finns det redan infartsparkering vid Brunn, Ramsmora, Kopparmora och Saltarö.

Turtätheten på bussarna bortom Hemmesta är relativt bra, men för att få folk att åka buss är det viktigt att slopa bussbyten vilket är följden av SL:s stomlinjehysteri. Bussbyten minskar lusten rejält att åka buss, då tar man bilen istället till en plats så man slipper byta buss under sin resa till Stockholm från Värmdö.

---
När det gäller bostadsfrågor i kombination med att Värmdö skall vara en attraktiv kommun så får man börja med att bygga ut befintliga större bostadsområden istället för att bygga helt nya på orörd naturmark. Naturen är en mycket viktig del i landskapet som får folk att vilja flytta hit, bygger man bort naturen så minskas intresset av att bo i kommunen.

---
Fler vägar ökar antalet bilister, även om bilarna försvinner från ett ställe med ny väg så blir det fler bilar på nya vägar. När bilisterna inser att det finns nya vägar som går fort. Då väljer fler att åka bil. Dessutom så förstörs mer natur utöver området för nya vägen, för efter nya vägar tillkommer nya bostadsområden och då försvinner hur mycket natur som helst.

---
Det finns ett maxtak helt enkelt för hur mycket folk som kan bo inom en kommun. Är det fullbelagt får de vänta till någon flyttar eller flytta någon annanstans.

Bygger man för att fler vill flytta in, så kommer det ta död på Värmdös fantastiska natur på lång sikt och rätt som det är inser människor att Värmdö inte är någon bra kommun att bo i. Då har värdet på bostäderna sjunkit och människorna går minus vid försäljning, för det finns inga fina naturvärden som höjer upp värdet på huset eftersom det finns risk för att det är bebyggt överallt.

Fredrik sa...

Hej igen Anonym
Tack för din kommentar.
Jag håller helt med dig om att man skall bygga på de områden som redan är bebyggda. Vi i Folkpartiet har stoppat vissa och minskat andra byggförslag i kommunen under de senaste åren. Vi måste bygga med förstånd och hjärta inte med plånboken. Vi vill ha balans mellan byggande av bostäder och trafikförsörjning. Fler infartsparkeringar och bättre kollektivtrafik.
Jag håller också med dig om att ”max taket” finns. När detinte finns fler bostäder så gör det inte det… Men jag vet fortfarande inte hur ditt förslag till lösning till förbifart hemmesta ser ut? Vill du ha fler bussar med mer infartsparkering? Eller vill du ha vägen? Eller vill du ha begge delar?

Anonym sa...

Alternativ till förbifart Hemmesta:

*
Fler infartsparkeringar vid lämpliga platser runt om i Värmdö kommun på väl utvalda platser.

*
Pendlingsparkeringen vid Hemmesta vägskäl flyttar tillbaks till sitt ursprungliga läge och nuvarande vändslinga för bussar kan va bakom återvinningstationen där nuvarande pendlingsparkering är.

*
Bekvämare bussar så att människor verkligen lockas till att åka buss.

*
Speciella snabbussar med få hållplatsuppehåll så att resan går snabbt. T.ex. en buss som stannar ENDAST vid Hemmesta vsk, Hemmesta C och Grantomta, Grisslinge och Mölnviksrondellen i riktning mot Slussen (avser påstigning mot Slussen och enbart avstigning från Slussen).

Motsvarande snabbussar med fåtal hållplatsuppehåll skall även utgå från Björkås/Stavsnäs, Ingarö och Gustavsberg. (Avser endast rusningstrafik)

- Resenärer från yttre områden skall ha smidig möjlighet att byta till dessa snabbare bussar och samtidigt garanteras sittplats, samtidigt som dessa längsammare bussar angör samtliga hållplatser som nu på sin väg in till Slussen.

*
Bättre marknadsföring/reklam eller vad man ska kalla det för. Det vill säga att uppmuntra till samåkning om nu bilen trots allt är nödvändig för invånarna att ta till och från arbetet.

*
Ibland förekommer det tjock trafik även på helgerna, framför allt på sommaren och en bit in på hösten.

En orsak kan vara att det på helgerna är så mycket bussbyten om man ska någon stans och det är inte alls uppskattat. Framför allt inte om man har mycket packning från någon skärgårds ö till exempel och ska in till stan på eftermiddagen med buss från t.ex. Boda eller Lillsved. Sedan är det många som ar sommarstugor lite här och var runt om på Värmdö.

Så då skall det införas dagens direktbussar för 436-440 även på helgerna till/från Slussen.

*
SL har ju i och med införandet av linje 474 inlett en bussbyteshysteri också. Vilket inte lockar folk till att åka buss. Om det nu är så nödvändigt skall landsbygdslinjerna trafikera minst ett större köpcentrum, dit skall man kunna ta sig utan att behöva byta buss. (Värmdö köpcentrum, Gustavsbergs C eller Värmdö marknad)

En alternativ läsning till det är att låta 428-440 köra till Slussen via Gustavsberg så att minst ett av dessa köpcentrum trafikeras och sedan de som har extra bråttom till Slussen kan byta buss vid Hemmesta, Brunn och Stavsnäs till exempel där det går kompletterande direktbussar till Stockholm.

Anonym sa...

(forts. från förra inlägget)

*
Nacka/Värmdö borde lära sig av Ljusterö i Österåkers kommun när det gäller kollektivtrafik.

Det finns allmänna vägar där vägarna är för smala för just bussar. Då har SL tillsammans med sin entreprenör anlitat taxibolag som kör folk dit de vill (utmed linjesträckningen dock)på SL-taxa då förstås.

Detta skulle finnas även på Värmdö för att skapa en mer flexibel trafik för allmänheten.

Då tänker jag på allmänna vägar som t.ex. Skägga bortom Vreta gård och Östernäs bortom Återvall.

Denna lösning skall tydligt presenteras i SL:s tidtabellshäfte då också förstås.


*
Bra skolbusstrafik är viktigt, det är på morgonen när ungarna blir skjutsade till skolan och så som det blir trafikstockningar genom Hemmesta. Skolbussarna går så pass tidigt att ungarna måste vänta ett bra tag på skolan innan undervisningen börjar.

Fler skulle ta skolbuss om man t.ex. ankom till skolan max 15 minuter före undervisningsstart. Sedan skall skolbussen gå så snabbt som möjligt utan en massa omvägar (om det nu förekommer) så att ungarna vill åka. Då kan föräldrarna i sin tur på ett enkelt sätt parkera bilen och ta bussen till/från jobbet.

*
Långsiktigt tycker jag det ska satsas på spårburen trafik ut till Värmdö. Det omtalade BRT-projektet mellan Gustavsberg och Arninge är ju tänkt att börja i form av busstrafik och sedan någon gång i framtiden ersättas med järnväg.

*
En mycket viktig faktor till att få folk att åka kollektivt gentemot personbil är att man skall uppleva att man sparar mycket pengar (SL-biljett VS. bränsle till bilen), även på kortare sträckor. SL:s nuvarande zon-system är ju korkat, eftersom det kostar betydligt mer att åka mellan Ålstäket och Grisslinge än mellan Grisslinge och Nacka.

SL:s zoner skall slopas, alternativt bedömas rättvist. Zon A, B, C skall ha samma radie oavsett vädersträck och så är verkligen inte fallet idag där Nacka/Värmdö blir negativt särbehandlat av SL.

*
För att SL i sin tur skall klara av denna trafikökning och högre service så hoppas jag att staten och EU bidrar med lite pengar, eftersom det är för ett mycket gott syfte när det gäller att bespara miljön från avgaser bland annat som är ett hett ämne i nutid.

Anonym sa...

Behövs det mot förmodan nya vägar som komplettering för att kollektivtrafiken inte klarar av mer passagerare/trafik eller så.

Då skall vägarna byggas så att de förstör så minimalt med naturområden som möjligt. I fallet vid Hemmesta gå precis öster om bebyggda området i Hemmesta och komma ut vid Hagaberg eller något. Helst ska vi slippa nya vägar.

Satsa på bilfärja mellan Överby och Boda och marknadsför en alternativ väg in till Stockholm som dock är lite längre. Den via Rindö, Vaxholm och Arninge.

Helst vore det bra med öppningsbara broar mellan Värmdö - Rindö och Rindö - Vaxholm.

Nya vägar leder till fler bilar, speciellt om de nya vägarna konkurrerar ut kollektivtrafiken, d.v.s. att det går snabbare att åka bil än buss mellan Värmdö och Stockholm.

I en miljötänkande tid som den här skall man satsa på det som är bäst för miljön både på kort och lång sikt, och då vinner kollektivtrafiken överlägset gentemot nya vägar och fler bilar.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Håller med anonym i mycket, dock inte Överby-Boda upplägget som inte fyller någon funktion. Det behövs absolut en förbifart, det är enligt min mening helt verklighetsfrämmande att folk som bor på Värmdö ska sluta åka bil för att istället åka buss. Möjligen i Gustavsberg, men Gustavsberg är som sagt inte Värmdö.

Fredrik sa...

Hej
Jag blir väldigt glad och tacksam.
Som fritidpolitiker är det svårt att veta allt, därför behövs det ibland input från andra håll än det vanliga.
@Anonym. Jag tar till mig det du säger och tar det vidare. Det vore kul om du kunde höra av dig direkt till mig på www.sneibjerg.se, på forumet eller på 0768-51 14 85.

Anonym sa...

Hej!

Trafiken har ökat och kommer att öka ytterligare genom Hemmesta. Men som Hemmestabo är det inte ett alternativ att förstöra storskogen med en genomfart. Om så blir fallet blir Hemmesta och Hagaberg inrutat i vägnät, det är inte acceptabelt. Det går enligt utredningen som konsultfirman WSP gjort att bredda befintlig väg och göra trafiklösningar som är bättre än förbifart genom storskogen. Förbifartsalternativet är dåligt ur såväl ekonomiskt- som miljösynpunkt. Satsa på WSP förslag och lägg konomin på Stavsnäsvägen och trafiklösning genom Hemmesta!

Anonym sa...

Så som boende i Torsby (utanför Hemmesta) känner jag bara en väldig frustration över ökningen av trafik och hastigheterna på väg 274 genom Hemmesta och vidare genom Torsby mot Vaxholmsbåtarna. Här ligger villor med tomterna angränsande mot vägen. Här går ungar av skolbussar.Här finns massor av utfarter. Och med nya detaljplanerna kommer här bo ännu mer människor. Gissningsvis många nya barnfamiljer.

Alla lösningar som riskerar permanenta eller öka trafikbelatsningen på väg 274 och som inte gör något åt det buller och den trafikfara som de höga hastigheterna innebär kommer jag vara emot. Väg 274 behöver inte fler filer och mer bilar, utan lägre hastigheter, utrymme för gående, fartkamror och övergångsställen.

Jag har borgerliga grundvärderingar om att hårt arbete ska få löna sig, om att man ska ta ansvar och göra rätt för sig. Jag har alltid röstat borgerligt. MEN är beredd att lägga min röst i kommunalvalet på vilket som helst parti som kan utlova en lindring av trafikplågan längs med väg 274.

Anonym sa...

Jag håller med att det är en oacceptabel lösning att ruta in Hemmesta och Hagaberg i ett vägnät. Många som har flyttat dit har gjort det för närheten till natur och skog. Plötsligt befinner man sig instängd mellan vägar?!? Om man köpt en villa som ligger precis bredvid väg 274 har man trots allt haft koll på hur det ser ut, att det går en väg där. Det naturliga måste vara att bygga ut och bredda den befintliga vägen om det nu är så nödvändigt att göra plats för mera bilar. Detta kommer dock naturligtvis göra att fler väljer bil och att det snart blir stopp igen. Kolla på det fantastiska jätteprojektet Södralänken. Hur lång tid tog det innan kapaciteten på den fylldes av nya bilförare? Kommer att bli samma här. Man leder bara runt trafiken till samma punkt, hur ska det kunna bli effektivt.

Fredrik sa...

@ Anonym från 16/9
Kul att tråden lever. det visar hur vikitigt det är mned dialog.
Allt du säger är känt men väldigt viktigt Problemen är de du pekar på. Men vilken lösningen tycker du är bäst?

Anonym sa...

Hej igen! Som jag sa, om man anser att det finns ett behov av att öka kapaciteten för bilarna är det naturliga valet att bredda väg 274. Där finns redan en tung trafikled och det är inte särskilt snyggt längs den vägen idag. Bättre kanske vore att utöka och förbättra möjligheterna att åka kollektivtrafik. En anledning för mig att ta bussen in till stan är att det finns bussfiler och att man slipper köer. Jobbar man bort köer väljer fler bil och det blir köer igen. Det kanske inte låter som ett bra argument men förbifart Hemmesta kommer definitivt inte att lösa något trafikproblem annat än att naturligtvis minska trafiken på väg 274 men flytta problemet någon annanstans. För att lösa köer behöver man bl.a. även göra motorvägen in mot stan 2 filig hela vägen annars blir det ändå stopp där. Glöm inte att de flesta Värmdöbor valt just Värmdö och avståndet till stan för att kunna komma hem och koppla av nära Skärgården och Naturen. Försvinner naturen försvinner fördelarna med att bo på Värmdö!!