tisdag 22 december 2009

Serbien + EU = Fängslande

Det är inte ofta jag kommenterar utrikes händelser.
Men jag idag så hörde jag att Serbien har överlämnat medlemsansökan till EU.
Det må vara som det är, EU måste växa antar jag.
Men EU får inte växa i jord närda av blodet från massmördarnas offer!
Om Serbien vill komma med i EU så MÅSTE de ovillkorligen överlämna samtliga krigsförbrytare från inbördeskriget.

onsdag 9 december 2009

Kontaktfamiljer.

I dagens Metro skriver Hillevi Wahl "Jag vill ha en gala för kontaktfamiljer".
Man kan inte annat än att hålla med.
I Värmdö kommun har det alltid varit, så länge jag vet, svårt att hitta kontaktfamiljer åt utsatta barn.
Men det gör det inte mindre viktigt för det.
Jag vet inte hur många barn i vår kommun som har hjälp men jag vet att det är fler som behöver hjälp än som får hjälp.
Hillevi Wahl skriver att 385 000 barn lever med föräldrar som har missbruksproblem. Jag vet inte hur den siffran omvandlas till värmdö men våra problem med alkoholen gör att vi har våra barn som har ett behov av en kontaktfamilj.
385 000 barn..... Det är oerhört massa barn. Dom skulle inte få plats på en stor fotbollstadium ens.
Om DU vill göra en insats följ denna länken då....

Att vi på nytt skulle bli som barn är att begära för mycket. Men vi kan försöka förhindra att våra barn blir som vi.
Erich Kästner. 1899 - 1974

söndag 6 december 2009

Expressen

Idag har expressen på sin nätupplaga att en avdankad sångare/låtskrivare skall skilja sig från en avdankad svensk föredetta fotomodell....
Perspektiv i tillvaron någon?

Jerusalem

suck.... är det konstigt att man inte tror på gud?

De tre stora monoteistiska religionerna tjafsar, grälar, bombar, baktalar, dödar och krigar om denna en av deras viktigaste städer.
För alla tre religionerna är Jerusalem viktiga.
För Judar, Muslimer och för Kristna.
Samtidigt har FN utrymmes problem.......
hmm.....
Var ligger felet att ge Jerusalem till FN?
Varför kan inte Jerusalem tillhöra världen genom FN?
Varför kan inte de tre religionerna ta bort ett av de största hindren för fred i regionen, och därmed i världen genom att ge Jerusalem till FN?
På så sätt skulle FN få mer plats och det skulle bli lugnare i regionen än det är idag.
Jerusalem under FN styre skulle fungera på samma sätt som Vatikanen fungerar i Rom. Eget styre, egen polis osv.. precis som en egen stat.

Jag tycker att FN borde flytta till Jerusalem och ta över staden för allas bästa, uppenbarligen klarar Israel inte av det och jag tror inte att Palestina eller Jordanien skulle göra ett bättre jobb med det.

FN skulle ges en verkligt bra bas där de kan operera och världen Förenade Nationer skulle äntligen bli fria från att "bo" i amerika.

kommentarer?

Min sons skola brann del 2

Nu har jag samlat mig.

På onsdagens möte med kommunstyrelsen skulle detta ärende komma up. Jag såg fram mot det med spänning eftersom det är min bäby (eller bejbi).

Det fanns i mina ögon ingen anledning till oro, men där bedrog jag mig.

Representanten för arbetarklassen, Västerpartiet, ville återremittera ärendet eftersom det inte hade kommit till kommunstyrelsen via en eller annan utredning som han ville det skulle gå. Ni kan juh alla dömma av min besvikelse för att inte säga förvåning.

På detta ärende är hastigheten avgörande eftersom massa elever behöver ha sin gympasal och matsal, lärarna behöver administrativa utrymmen och skolans fantastiska kock (eller kokerska) behöver sitt kök.

Det tyckte uppenbarligen inte Vänsterpartiet. Han ville begrava förslaget och möjligheten i en utredning.

Yvonne från miljöpartiet verkade direkt älska förslaget och förbättrade det med ett tiläggsförslag.

All heder till Yvonne och miljöpartiet.

Ärendet gick igenom ganska enkelt trots allt.

Nu kommer det upp i styrelsen för fastighetsbolaget på deras December möte.

Det viktiga är hastighet.

Vi måste snarast bygga deras lokaler och det måste bli med deras framtid för ögonen, deras ekologi och deras liv. Inte vårt och vår politik.bilden har jag lånat från zazzle.com

tisdag 1 december 2009

Min sons skola brann ner.

För ett tag sedan blev min sons skola eldhärjad.
En pyroman tyckte det vore roligt att se lågorna eller vad det nu är som dom ”tänder” på. När min son hörde vad som hände blev han som så många andra väldigt ledsna över det inträffade. Det var en chock för skolan och en del av vårt samhälle.
Min son frågade mig ”- Pappa, kan inte vi göra nått kul med den nya skolan?”
Jag tänkte lite och hörde ett reportage från Köpenhamn om Co2 neutrala hus.
”det sa bara klick”
Nu finns tekniken att bygga hus som inte drar energi utan i stället är självförsörjande. Värmdö kan nu bli en föregångskommun när det gäller att bygga sådana hus. Och vi borde allra minst börja med uppbyggnaden av de delar av skolan Lär som brunnit ner.

Idén att bygga ett hus som använder minsta möjliga energi till uppvärmning och ventilation och som producerar egen ström har länge varit målet för många arkitekter, byggherrar och elbolag. Nu har tekniken kommit så långt att det är möjligt. De lösningar som nu börjar växa fram innebär ett effektivare resursutnyttjande än sk passivhus som varit på tapeten under senare år.

Ett CO2 neutralt hus skall producera all den energi som behövs för el och uppvärmning. Detta kan ske genom tex solfångare för vatten, solceller för elproduktion, energioptimerade fönster eller andra miljöanpassade lösningar. Huset skall helst också kunna leverera ett överskott av el eller energi tillbaks till elnätet eller annan användning. Byggkostnaderna är ofta initialt något större men redan efter 5-10 år innebär det en bättre totalekonomi. Det utgör också ett icke oväsentligt bidrag till ett bättre klimat.

Folkpartiet anser att det är av största vikt att arbeta för energieffektivitet för att minska utsläppen av klimatgaser men också för att spara pengar. Detta är viktigt för bostäder och alla typer av lokaler, inte minst för de lokaler som rymmer kommunala verksamheter.

Jag hoppas min son blir glad för detta.....