tisdag 1 december 2009

Min sons skola brann ner.

För ett tag sedan blev min sons skola eldhärjad.
En pyroman tyckte det vore roligt att se lågorna eller vad det nu är som dom ”tänder” på. När min son hörde vad som hände blev han som så många andra väldigt ledsna över det inträffade. Det var en chock för skolan och en del av vårt samhälle.
Min son frågade mig ”- Pappa, kan inte vi göra nått kul med den nya skolan?”
Jag tänkte lite och hörde ett reportage från Köpenhamn om Co2 neutrala hus.
”det sa bara klick”
Nu finns tekniken att bygga hus som inte drar energi utan i stället är självförsörjande. Värmdö kan nu bli en föregångskommun när det gäller att bygga sådana hus. Och vi borde allra minst börja med uppbyggnaden av de delar av skolan Lär som brunnit ner.

Idén att bygga ett hus som använder minsta möjliga energi till uppvärmning och ventilation och som producerar egen ström har länge varit målet för många arkitekter, byggherrar och elbolag. Nu har tekniken kommit så långt att det är möjligt. De lösningar som nu börjar växa fram innebär ett effektivare resursutnyttjande än sk passivhus som varit på tapeten under senare år.

Ett CO2 neutralt hus skall producera all den energi som behövs för el och uppvärmning. Detta kan ske genom tex solfångare för vatten, solceller för elproduktion, energioptimerade fönster eller andra miljöanpassade lösningar. Huset skall helst också kunna leverera ett överskott av el eller energi tillbaks till elnätet eller annan användning. Byggkostnaderna är ofta initialt något större men redan efter 5-10 år innebär det en bättre totalekonomi. Det utgör också ett icke oväsentligt bidrag till ett bättre klimat.

Folkpartiet anser att det är av största vikt att arbeta för energieffektivitet för att minska utsläppen av klimatgaser men också för att spara pengar. Detta är viktigt för bostäder och alla typer av lokaler, inte minst för de lokaler som rymmer kommunala verksamheter.

Jag hoppas min son blir glad för detta.....

Inga kommentarer: