måndag 28 april 2014

Det räcker med 30% röstdeltagande för att följa resultatet

Det räcker med 30% röstdeltagande för att följa resultatet.

Det skrev vi i Folkpartiet redan i mitten av Januari och publicerade det i NVP i slutet av Januari. 

Många talade om en vagt formulerad frågeställning och att det är osäkert hur man skall tolka en resultatet. Det tycker inte vi i Folkpartiet
Vi i Folkpartiet kommer att följa valresultatet om minst 30% av innevånarna i vår kommun röstar i denna viktiga fråga. Vi måste lyssna, kravet på en folkomröstning är ett kvitto på att vi inte lyckats, framförallt i dialog och förankringsarbetet.
Vi måste lyssna på folkomröstningen och folkets vilja men det som också är viktigt är att vi eftersträvar ett blocköverskridande arbete och överenskommelser om skolan så att organisationen inte riskerar att rivas upp vid ett eventuellt maktskifte.
Långsiktighet är det bästa.

**Här är frågan inför folkomröstningen: ”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

Hur mycket skall en kommun informera om en folkomröstning?

Det är inte en helt enkel fråga. En kommun skall och måste vara neutral när det gäller omröstningar och val, kommunen kan inte favorisera en åsikt eller ett ställningstagande framför ett annat.
Jag har sökt lite information men inte hittat något klart om vad som gäller. Här är vad några andra kommuner gör inför sina omröstningar i Maj.

Följande kommuner skall ha en folkomröstning i Maj enligt Valmyndigheten

fredag 4 april 2014

Rykten

Tidigare idag nåddes jag av en nyhet att de ledande företrädarna för (M) tittar på alternativa placeringar av en ny bussterminal, Gullmarsplan eller Nacka nämns. För mig är det inte ett alternativ. Våra Bussar skall gå direkt till Slussen och en bussterminal där.

Enligt Regina Kevius (M) är det inte ens säkert att den kommer att ligga i Katarinaberget.

– Vi ska titta på olika förslag innan vi bestämmer oss för var den ska ligga. Jag har sett förslag om att lägga bussterminalen i Nacka forum, Gullmarsplan eller att göra överdäckning av Stadsgårdsleden och lägga den där. 
Till det vill jag bara säga att vi inte vill det.

Det är INTE acceptabelt, bussarna från Värmdö måste gå direkt till Slussen. Vi i Folkpartiet Värmdö accepterar inte att en ny bussterminal läggs någon annan stans än vid Slussen. Artikeln är lite "vag" och man kan hoppas att det inte blir av. Det finns ingen annat alternativ än Slussen för oss från Värmdö.

Slussen Plana A, B eller NU!

Då är slussens bussterminal försenad eller inställd eller stoppad eller vad?.. Jag vet inte. Det enda jag vet är att vi är en hel del från min kommun som är avhängiga av att vårt byte mellan buss till tunnelbana och tillbaka sker snabbt och smärtfritt. Och just nu så känns det ”snabba och smärtfria” väldigt långt borta.
Vi måste ha en bussterminal i Slussen med direkta förbindelser från och till Värmdö med möjlighet att stiga om vid den framtida T-banan i Nacka.

tisdag 1 april 2014

En tredjedel av livet.

När vi föds är vi alla ganska lika. men med åren utvecklas vi till olika individer med olika tycken och smaker, olika personligheter och viljor. Ju äldre vi blir desto mer unika blir vi. 
Trotts det behandlas äldre som en grupp med samma önskemål om livet och med samma behov. Det tycker jag är fel, jag vill se individen.