fredag 4 april 2014

Slussen Plana A, B eller NU!

Då är slussens bussterminal försenad eller inställd eller stoppad eller vad?.. Jag vet inte. Det enda jag vet är att vi är en hel del från min kommun som är avhängiga av att vårt byte mellan buss till tunnelbana och tillbaka sker snabbt och smärtfritt. Och just nu så känns det ”snabba och smärtfria” väldigt långt borta.
Vi måste ha en bussterminal i Slussen med direkta förbindelser från och till Värmdö med möjlighet att stiga om vid den framtida T-banan i Nacka.


Följande insändare skickade vi från Folkpartiet in i förra veckan.:
"Dags att ompröva Slussen?

Vad händer nu med Slussen?
Folkpartiet i Värmdö har hela tiden påpekat hur viktigt det är att bussarna fortsätter att gå ända in till Slussen när bygget är klart. Vi ska inte heller tvingas till omstigning i Nacka den dagen Tunnelbanan går dit. Det skulle förlänga pendlingstiden alldeles för mycket. Behovet av en bussterminal i Slussen kommer dessutom att öka ännu mer i takt med alla nya bostäder som nu håller på att byggas i Värmdö. Utan en väl fungerande terminal kommer Värmdös utveckling att hämmas.

Därför ser vi det som självklart att bussarna ska fortsätta att gå hela vägen in till Slussen. Naturligtvis måste man kunna byta till tunnelbana även i Nacka för de som behöver.

Om det är Stockholms stad eller landstinget som måste ta ett ansvar för att kollektivtrafiken fungerar spelar oss ingen roll. Det viktiga är att den fortsätter att fungerar bra. Om det byggs en bussterminal inne i berget eller utanför spelar inte heller någon roll. Det viktiga är att terminalen byggs, att den räcker till och att våra pendlare kan ta sig in ända till Slussen. Det kanske är dags att prioritera om så att det blir en bussterminal där den ligger i dag.  En bussterminal i berget är inget måste för oss. Hur lösningen är utformad är Stockholms stads ansvar att utforma och finansiera.

Folkpartiet i Värmdö har hela tiden stöttat nuvarande Slussenprojekt. Är det dags att ompröva hela konceptet?

Folkpartiet i Värmdö"


Jag kan inte föreställa mig att någon på Värmdö är ok med situationen som har uppkommit, vi är nog alla till mans lite oroade över vad som kommer att hända med våra bussar till staden. Och det oavsett om man tar bilen eller bussen. 


Inga kommentarer: