måndag 28 april 2014

Hur mycket skall en kommun informera om en folkomröstning?

Det är inte en helt enkel fråga. En kommun skall och måste vara neutral när det gäller omröstningar och val, kommunen kan inte favorisera en åsikt eller ett ställningstagande framför ett annat.
Jag har sökt lite information men inte hittat något klart om vad som gäller. Här är vad några andra kommuner gör inför sina omröstningar i Maj.

Följande kommuner skall ha en folkomröstning i Maj enligt Valmyndigheten


Ingen omedelbar information
M kommun

Lite info
S kommun

Ingen omedelbar information
S kommun

Ingen omedelbar info
S kommun

Bra information
M kommun

Ingen omedelbar information


I Värmdö kommun har det höjts röster för att kommunen skall propagera mer för vår folkomröstning.
Jag tycker att det är viktigt att vi som kommun informerar våra medborgare när det är olika val, EU riksdag och folkomröstningar, frågan är bara hur långt en kommun kan och skall gå? 
Den kommunen som har bäst information är Essunga där man skall rösta om en simhall, här finns inget folkinitiativ.
I Höganäs är det en omröstning ang en byggnation i deras hamnområde och ett folkinitiativ.
I Surahammar är det om skolorganisation men inget folkinitiativ.
I Skellefteå är det en omröstning om ”centrum bron” och ett folkinitiativ
I Bromölla gäller det en byggnation och ett folkinitiativ.

Vad är rätt och vad är fel? Rätt är information, fel är att ta ställning.

Värmdö kommun bör visa den information som redan finns på vår hemsida men den skall visas tydligare. Det skall visas klart att det inte bara är en folkomröstning men även ett Eu val och ett riksdagsval, ett kommunalval och ett landstingsval.

**Rättelse. Värmdö kommun har idag 2014-04-28 ändrat sin hemsida så det framgår betydligt bättre att det sker en folkomröstning samtidigt med EU valet**


Inga kommentarer: