måndag 28 april 2014

Det räcker med 30% röstdeltagande för att följa resultatet

Det räcker med 30% röstdeltagande för att följa resultatet.

Det skrev vi i Folkpartiet redan i mitten av Januari och publicerade det i NVP i slutet av Januari. 

Många talade om en vagt formulerad frågeställning och att det är osäkert hur man skall tolka en resultatet. Det tycker inte vi i Folkpartiet
Vi i Folkpartiet kommer att följa valresultatet om minst 30% av innevånarna i vår kommun röstar i denna viktiga fråga. Vi måste lyssna, kravet på en folkomröstning är ett kvitto på att vi inte lyckats, framförallt i dialog och förankringsarbetet.
Vi måste lyssna på folkomröstningen och folkets vilja men det som också är viktigt är att vi eftersträvar ett blocköverskridande arbete och överenskommelser om skolan så att organisationen inte riskerar att rivas upp vid ett eventuellt maktskifte.
Långsiktighet är det bästa.

**Här är frågan inför folkomröstningen: ”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

Inga kommentarer: