måndag 30 augusti 2010

Ett löfte till mig

Jag har lovat att inte beklaga mig över andra partier och deras frågor.
Jag har lovat att inte trasha andra partier och deras frågor.
Jag har lovat att inte tracka ner på andra partier och deras frågor.
Det löftet skall jag hålla. Detta löfte skall jag hålla för att jag vill verkligen inte bidra till en trist stämmning.


Idag träffade jag på, bland andra, Annika Andersson-Ribbing som kampanjade på Porslinets dag i Gustavsberg. Som de flesta andra partier i kommunen inklusive FI.
Det var trevligt att se att socialdemokraterna har annamat det program som alla partier har komit överens om. Att Socialdemokraterna gillar det som vi gemensamt har kommit fram till är bra.

måndag 16 augusti 2010

Språktest?

Jo jag tycker nog att vi skall ha ett språktest för medborgarskap. Och nej det har inte med främligsfientlighet eller rasism att göra.

Folkpartiet vill ha mer invandring, inte mindre. Folkpartiet liberalerna vill öppna upp för arbetskraftsinvandring som (S) och (V) är emot.

Men om vi samtidigt är för detta så kan vi inte bara ta emot dessa invandrare oavsett skäl utan att ge dom förutsättningar för att stå på egna ben i samhället.
Att språktesta är inte det enda förslaget.
Nyamko Sabuni har sett till att fler SFI lärare har behörighet. Från 2009 finns en s.k. SFI-bonus, som ger ett belöning till den som klarar SFI-kursen med godkänt betyg inom ett år. Andra nyheter är att varje nyanländ ska få en etableringsplan, som upprättas tillsammans med Arbetsförmedlningen.
Allt vi vill med vår integrationspolitik är att ge våra nyanlända möjligheter att ettablera sig i samhället så fort det bara går, inte låta de invaggas i bidragsberoende.

Andra som har bloggat om detta: Sivert Aronsson, Jesper Svensson Pophöger, Karin Långström Vinge
Media; SvD

torsdag 12 augusti 2010

Rättsväsendet.

I Värmdö kommun har vi sedan länge insett att vi snabbare måste utreda ungdomsbrott. Det är tacksamt att även Folkpartiet Riks har uppmärksammat detta.
Desto tidigare man upptäcker problem och brott desto tidigare kan man sätta in hjälp och stöd inte bara till barnet/ungdomen utan också till det sociala nätverket runt personen. Alla goda krafter måste sluta upp.

Jag tycker att insatserna som ungdomsdomstolar är bra, unga måste lära sig konsekvenserna av sitt handlande. Unga lever här och nu. Om de begår ett brott nu som får en konsekvens om 6 - 12 månader så är det borta redan.

Många av de förslagen som presenteras är bra, riktigt bra också.

Upptäck unga i riskzonen. Satsa på fler fältarbetare. Inrätta fler stödcentrum för unga brottsoffer runt om i landet. 48-timmars-garanti för unga på glid. Prioritera insatser för ungdomar på glid.

Vidare vill Folkpartiet INTE ha ett allmänt DNA-register och det är bra. Andra saker som är bra är att vi vill införa ett förbud mot otillbörlig fotografering och filmning på platser där man har dragit sig undan insyn (t. ex. provhytter, duschkabiner och sovrum).
Lagstiftaren ska tänka efter – före. Vi måste kunna kräva att man förhandsgranskar effekten av lagförslag för den personliga integriteten.
Vi vill införa en tidsbegränsning på tre år för samtycke till personuppgiftsbehandling, så att en näringsidkare blir tvungen att inhämta ett förnyat godkännande för att kunden ska kvarstå i registret

Äntligen kommer vi med ett förslag på ett rättsväsende som skall leda till ett tryggare sverige. Jag gillar många av förslagen men inte alla.

Ett förstärkt Europol vet jag inte om det är av största vikt idag, Inför helgavskiljning, jag är tveksam till vittsen av detta. Att vi skulle ersätta Datainspektionen med en bredare
Integritetsinspektion, och inrätta en europeisk dataskyddsmyndighet i EU tycker jag INTE. Vi skall inte geupp en så viktig myndighet till EU.

Bloggare: Olov Lindquist
Media: SvD

Bruset

I bruset med all den information som dagligen sköljer över oss så finns det oaser av lugn.

Här är en sådan oas.... En skicklig textilkonstnär som "leker" med sin lilla dotter... :)

Se bloggen och känn friden..

http://milasdaydreams.blogspot.com/

onsdag 4 augusti 2010

Förbud mot burka i skolor.

Jag är liberal. Jag är för friheten att få välja. Jag tycker att detta är ett perfekt exempel på att individen skall få välja själv.
Vi som liberaler skall inte rota med förbud och pekpinnar i detta fallet.
I vårt land har vi en fri arbetsmarknad vilket innebär att arbetsgivare kan ta hand om det själva. Måste vi ha regler för det?
I vissa yrken är det farligt att ha skrymmande kläder men det är oavsett religion. Hur många personer i vårt land finns det som har heltäckande slöjor? Det kan inte vara ett stort problem.
Oavsett så måste politiken ha fler och viktigare frågor att ta ställning till.

Förbifart Hemmesta

Värmdö växer, vi växer så det knakar.
Vi växer så mycket att vissa saker inte hinns med att byggas ut i rätt takt. Vägnätet är en sådan sak som inte har hängt med. Det har inte gjort några satsningar i moderntid.
Idag passer 13 000 fordon den aktuella sträckan i Hemmesta och det kommer att växa till
16 000 fordon inom 20 år om den planerade folkökningen stämmer.

En lösning som har förts fram i vår översiktsplan är att man skall bygga en väg genom en orörd skog. Ett annat förslag är att man skall öka kolletivtrafiken.

Att bygga en väg genom orörd skog verkar inte vara den bästa lösningen men inte heller en ökad kollektivtrafik.
Värmdöbor verkar idag inte vara särskilt intresserade av bussar och olika typer av bruksfordon löses inte med kollektivtrafiken.

Problemet kvarstår. 16000 bilister skitar ner mycket och bullrar mycket
Lösningen ligger inte runt hörnet och är inte enkel.
Personligen tycker jag att vi måste höra på alla sidor av saken. Vi måste få upp alla goda ideer så att lösningen blir bäst för en majoritet både i kommunen men även lokalt i Hemmesta.

*korrigerat* Gustavsberg utbytt mot Värmdö

söndag 1 augusti 2010

Gurraberg.... eller?

Då närmar det sig.
Invigningen av vårt nya "ung kulturcentrum" kommer under hösten men nu behvöer "vi" hjälp med namnet.
För inte *** kan det heta "ungdomskulturcentrum".
I vårt "namn-här" kommer våra unga att kunna fixa spelningar och disco, spela in digital musik, tillverka kläder, fika i kafeét eller producera film som man senare visar upp i vår minibiograf.

Är du intresserad?

kolla här!