torsdag 12 augusti 2010

Rättsväsendet.

I Värmdö kommun har vi sedan länge insett att vi snabbare måste utreda ungdomsbrott. Det är tacksamt att även Folkpartiet Riks har uppmärksammat detta.
Desto tidigare man upptäcker problem och brott desto tidigare kan man sätta in hjälp och stöd inte bara till barnet/ungdomen utan också till det sociala nätverket runt personen. Alla goda krafter måste sluta upp.

Jag tycker att insatserna som ungdomsdomstolar är bra, unga måste lära sig konsekvenserna av sitt handlande. Unga lever här och nu. Om de begår ett brott nu som får en konsekvens om 6 - 12 månader så är det borta redan.

Många av de förslagen som presenteras är bra, riktigt bra också.

Upptäck unga i riskzonen. Satsa på fler fältarbetare. Inrätta fler stödcentrum för unga brottsoffer runt om i landet. 48-timmars-garanti för unga på glid. Prioritera insatser för ungdomar på glid.

Vidare vill Folkpartiet INTE ha ett allmänt DNA-register och det är bra. Andra saker som är bra är att vi vill införa ett förbud mot otillbörlig fotografering och filmning på platser där man har dragit sig undan insyn (t. ex. provhytter, duschkabiner och sovrum).
Lagstiftaren ska tänka efter – före. Vi måste kunna kräva att man förhandsgranskar effekten av lagförslag för den personliga integriteten.
Vi vill införa en tidsbegränsning på tre år för samtycke till personuppgiftsbehandling, så att en näringsidkare blir tvungen att inhämta ett förnyat godkännande för att kunden ska kvarstå i registret

Äntligen kommer vi med ett förslag på ett rättsväsende som skall leda till ett tryggare sverige. Jag gillar många av förslagen men inte alla.

Ett förstärkt Europol vet jag inte om det är av största vikt idag, Inför helgavskiljning, jag är tveksam till vittsen av detta. Att vi skulle ersätta Datainspektionen med en bredare
Integritetsinspektion, och inrätta en europeisk dataskyddsmyndighet i EU tycker jag INTE. Vi skall inte geupp en så viktig myndighet till EU.

Bloggare: Olov Lindquist
Media: SvD

8 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

... och vad om "brott" mot Ipred? Hur klassificerar du det? I olika avseenden.
Bevisbart brott? Integritetskränkande och rättsosäkert?
Ungdomsbrott?
En vettig lag eller ej?

Fredrik sa...

Hej
Jo jag tycker det är ett vettigt förslag som kanske måste skärpas och putsas men det är en bra början.
Brott mot IPRDE är ett brott oavsett om man tycker om IPRED eller inte. Ett brott måste kunna styrkas för att vara ett brott. Ser du det endast utifrån IPRED? Inte ifrån fulla 16-åringar eller våldtagna 17åringar?

Kenneth Ehrnstedt sa...

Det finns säkert en del vettigt här men det är två saker jag funderar på.
1,Ungdomsbrottslighet löser man genom bättre resurser/arbetsmetoder i skolan. Det stora flertalet av ungdomsbrottslingar har signalerat på olika sätt långt innan de blir brottslingar, då ska de ha hjälp. Det verkar FP ha missat.

2, Förbud mot fotografering i undanskymda utrymmen tror jag du skrev, hur fan ska det följas upp? Det är ju undanskymt! Känns som ett märkligt Björklundförslag av burka karaktär

Kenneth Ehrnstedt sa...

Exakt vad vill ni LIBERALER att jag inte får filma i mitt sovrum?

Fredrik sa...

Hej Kenneth
1/ Jag håller inte med dig i att skolan ensamt skall bära ansvaret för detta. Det är lika stora delar föräldrarna och andra delar av samhället. Skolan kan säkert lösa en del knutar men lång ifrån alla.

2/
Sen om du hade orkat läsa vad förslaget är så står det "otillbörlig" fotografering. Som jag tolkar det är det om du filmar utan att objektet för dina cineastiska experiment har sagt tt det är ok.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Jag säger inte att skolan ensamt ska bära ansvaret, jag säger att det är i skolan de första signalerna dyker upp i väldigt många fall, otillräckliga resurser och kunskaper inte minst gör att man missar dessa signaler. Skolan ska fånga signalerna, rätt kompetens ska ta safettpinnen därifrån.

Jag orkar alltid läsa det du skriver Fredrik, så också denna gång. Vad är "otillbörligt"? Vem ska bedöma och vara smakpolis? Är olika saker otillbörliga för olika åldrar? Om alla i filmen tycker det är ok att filma/fotografera men ångrar sig när de ser resultatet, hur bevisar man det.
Jag menar att detta är ett populistiskt burka/föräldrar i skolan förslag. Det som är så fantastiskt att man faktiskt bryr sig är när det så kallade liberala partiet FP går in i en totalitär militantruta som bara SD och ibland Ohly kan matcha.
Det där är lika korkat som att manga skulle vara barnporr.

Fredrik sa...

Ja då är vi överens om den första delen, läggs åt handlingarna.

Redan idag så finns ordet "ottilbörlig" i lagen på flera ställen swå jag ser inte ett problem med det. Men som jag sa tidigare i min blogg så finns det delar att fundera på och slipa till. Vill jag att de som filmar i provhytter skall åka dit? JA. Vill jag att andra som filmar olovligen skall åka dit? JA.
Vill jag att de som filmar misshandel och lägger ut det skall åka dit? JA.
Vår lagbok täcker inte in delar som den moderna teknologin gör enkel. Titta på youtube så ser du en hel drös med filmer som borde falla under "otillbörlig" delen.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Så vi ska få en folkpartivariant på Kina och gamla Sovjet där man måste fråga först innan man filmar eftersom "otillbörligt" inte går att definiera på ett vettigt sät tutan blir tolkat godtycke istället. Vad det gäller filmad misshandel som läggs ut på Youtube så är det förjävligt, men jag menar nog att det ät intressantare att fokusera på att sätta dit dom för misshandeln än filmningen. Ellr tycker du att den som kanske står 50 meter bort och filmar men inte deltar i misshandeln också ska åka dit. För vad i så fall? Bristande civilkurage för att man inte ingripit? Då kan man ju hävda att det var i dokumenterande syfte för att hjälpa polisen. Eller ska man åka dit för att ha lagt ut det på nätet? Då borde ju Beatrice Ask sitta inne redan. Näe, jag ser inget annat än populism i detta. Varför ska ni jaga symptom istället orsaker?
Björklund hade garanterat haft en stor datja vid svarta havet om han varit verksam i det forna Sovjet. Militanta populister hade det bra där.