tisdag 20 januari 2009

Skurubron

Vi hade i går ett möte inom partiet där vi, bland annat, pratade om Skurubron och Gustavsbergs centrum.


Skurubron under byggnad 29/6 1915.

När det gäller Skurubron så är åsikten klar, ingen bropeng. Detta är en "väg" som vägverket måste betala.

För det första så är det den enda förbindelsen vi har med fastlandet. Det kan inte vara rimligt att vi skall tvingas att betala 5:-, 10:- eller kanske 15:- per resa för att kunna ta oss iland.

För det andra så är det, om jag förstår det rätt, den enda andra vägen runt Stockholm om Essingebron skulle få problem.

För det tredje. Det är inte en kommuns ansvar att ordna denna typ av förbindelse och om vi och Nacka skulle gå in och "hjälpa" vägverket med detta så kan det mycket väl bli ett prejudikat som jag i alla fall inte är villig att bidra till.


När det gäller Gustavsbergs centrala delar så hade vi ett inspirerande bildspel som vi tittade på och där hade vi diskussioner runt i princip varje bild.

Vi skickade med ett antal observationer och förslag med vår representant i beredningen och ser spänt fram mot det fortsatta arbetet med denna viktiga del av vår kommun.
Vi pratade om att inte vara rädda för att "slakta heliga kor", vi får inte vara rädda för att ändra delar av hur det ser ut idag för att få ett centrum som lever mer än det gör idag. Det kan vara att göra en tunnel i berget eller att riva ett kärt hus för att det stora hela skall fungera bra. Jag menar inte att man skall "offra kulturbebyggelse på expansionens altare" men man måste vara medveten om att kommunen måste få in pengaar för att kunna investera pengar i parker och spännande arkitektur.
Även när det kom till vägar och deras dragning så hade vi åsikter men kom inte egentligen fram till något bra.

Kommunen har en gyllena chans att sätta Gustavsberg på den arkitektoniska kartan. Låt oss alla hålla en ödmjuk inställning till detta och försöka se det stora och inte det lilla. Beslutet måste vara tvärpolitiskt, alla måste vara med.

Inga kommentarer: