fredag 15 maj 2009

Skurubron ... fortsättningen

I en tidigare bloggpost klagade jag på Skurubron och hur vägverket tänkte när de startade reparationerna. I samband med det så passade jag på att mejla en person på vägverket.
Här är då min redovisning på korrespodansen med honom.

Här är mitt första mejl, daterat 8/5.

"Hej Johan
Jag skulle vilja veta hur vägverket tänker när man lägger en såpass störande ombyggnation under denna delen av året?
Se gärna följande länk och kommentarerna till den för vidare information...
Jag ser fram mot ditt svar.
http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/30-grans-infors-pa-Skurubron/
"

På det svarade han;

"Hej!
Beklagar olägenheten som detta reparationsarbete har orsakat.
Reparationsarbetena med fogarna på Skurubron är ett måste för att förhindra att skador uppkommer på fordon, då fogarna är rejält slitna.
Vad vi gör nu:
1) Vi har förlängt asfaltsramperna till det dubbla från standard.
2) Vi arbetar från 20.00, istället från 22.00 som är riktlinje för nattarbeten, för att kunna utöka kapaciteten på arbetet.
3) Fortsätter att göra justeringar som skall öka framkomligheten.
Ber om överseende och tror på en förbättring på trafikflödet över Skurubron.
Mvh
Johan Sjösten
"

Jag tyckte att hans svar inte var precis svar på mina frågor så jag skrev detta mejlet, daterat 13/5:

"Hej
Tack för ditt svar även om det inte riktigt var ett svar på min fråga,
Jag undrade hur vägvärket tänkte när man planerar en sådan störande och omfattande reparation under denna tiden av året?
Men ditt svar ger upphov till en fråga till.
Vilka "Justeringar" (svar nr3) är det ni kan göra för att trafiken skall flyta bättre och varför har ni inte gjort dessa redan??
MVHFredrik
"

På detta valde Johan att svara följande, daterat 13/5;

"Hej!

Svar fråga nr. 1:
Med anledning av att fogarna omedelbart måste fixas så att däck inte blir söndertrasade vid passage över fogarna. Stålet har delvis nu spruckit och då går det snabbt med slitaget.
Svar fråga nr. 2:
Natten som var kördes ca 100 ton asfalt ut med maskinläggning för att förlänga ramperna rejält. Linjemålning kommer att utföras.
Vi går även ut i etern och informerar bilister om att hålla en jämn hastighet över körbryggorna. Det är vid inbromsningarna som köbildning sker. Detta för att då körbryggorna finns i brons nedåtlutande så ser körbryggorna högre ut än de 16 cm som de i verkligheten är.
Mvh
Johan Sjösten
"

Han glömde en sak som han återkom med senare.

"Komplettering till lämnat svar:
Då asfalten som nu i natt lades som förlängning av ramperna innebär en stor extra egenvikt på brons konstruktion. Konstruktörer gått in och gjort beräkningar så att bron håller för detta.
/Johan
"

Jag kommer att mejla Johan mer och kommer att lägga ut svaren på min blogg.

Inga kommentarer: