torsdag 29 december 2011

Boräntor II

Nedan är den fortsatta konversationen med min bank.
Först svaret från den ansvarige på mitt kontor och sedan min fortsättning.Hej Fredrik,

Jag antar att du redan har noterat att banken har sänkt räntorna i Stadshypotek på samtliga löptider.

Jag skulle ändå vilja passa på att berätta att reporäntan inte styr boräntorna på samma sätt som tidigare. Redan när den så kallade finanskrisen tog fart hösten 2008 och Riksbanken gjorde en rad drastiska sänkningar av reporäntan var det låga sambandet mellan reporäntan och marknadsräntorna något som blev väldigt tydligt. Det låga sambandet har i varierande utsträckning fortsatt sedan dess. Den marknadsränta som styr mer på kort sikt, Stibor, har inte följt samma utveckling som reporäntan. Marknadsräntorna förändras hela tiden, medan då reporäntebesluten tas några gånger per år av Riksbanken. Det här betyder att både in- och utlåningsräntor ändras betydligt oftare än vad reporäntan gör. Vid de höjningar av reporäntan som Riksbanken gjort tidigare i år har det till exempel inte blivit några omedelbara höjningar av boräntorna, eftersom marknadsräntorna inte påverkats av Riksbankens beslut.

God fortsättning!
Med vänliga hälsningar

Här kommer mitt svar på hans brev till mig


Hej Niklas
Tack för ditt svar.
Det tog bankerna lång tid att reagera på sänkningen. Och det är väl inte särskilt kul att det skall till olika hot av olika ministrar för att det skall ske. Räntemarginalerna är fortfarande väldigt höga även i ett historiskt perspektiv.
Min fromma förhoppning är att SBAB börjar pressa räntorna.
Min fråga till dig nu är hur du ser att du skall kunna ätervinna det minskade förtroendet som den bank du arbetar för har skapat?
Medveten kund och irriterad medmänniska
Fredrik Sneibjerg