torsdag 22 mars 2012

Värmdövallen och deras borg

Det är med en viss ledsamt som jag förstår att borgen till Värmdövallen är överklagad.
Jag är ledsen över att den eller de personer som har tagit detta steget kanske inte riktigt är medvetna om alla de möjliga konsekvenser som finns.

Enskilda hantverkare och underleverantörer till bygget riskerar att stå utan pengar och kanske i sin tur gå i konkurs. I slutändan är det alltid de små fordringsägarna som får betala om det blir en konkurs.
Det är en sida av myntet.
Den sidan som jag personligen ser som absolut värst är den skada som en konkurs skulle åstadkomma för Värmdö IF och alla deras ideella ledare, personer som gör detta på sin fritid, oavlönat arbete.

Ledande (S)ocialdemokrater har sagt att de tycker att detta skall "svida i skinnet" för Värmdö IF. Det tycker inte jag, särskilt inte för de småfolken som är berörda. Både ideellt arbetande ledare och små entreprenörer som riskerar sin inkomst.
I bästa exposé och läckage anda kommer jag att se efter vilka dessa personer är som vill skada småföretagare och de ideella krafterna på Värmdö. Man undrar om han/hon/hen eller dom skulle vilja åka ut och prata med de ledare och småföretagare som kommer att bli lidande vid en konkurs som han/hon/hen eller du har varit med och skapat? För att inte tala om alla de ungdomar som kan komma att få problem.

Vad vill ni säga till alla dom personerna?

Allt detta bara för billiga politiska poäng... Trist ... mycket trist....

Naturligtvis kommer alla i kör att påpeka att det KANSKE är olagligt. Att kommunen KANSKE inte visste vad dom gjorde. Att underlaget KANSKE inte var berett tillräckligt bra..... Så är det KANSKE.... Men det KANSKE inte var så?
Då kommer det som amen i kyrkan: Då är det väl bra att få det utrett?
Varpå jag svara att: undertiden som det utreds så går värmdövallen KASNKE i kk och alla ovan saker blir verkligt. För vad? För billiga poäng?

Uppdatering 2012 - 03 - 26:
Som jag tidigare lovade så kommer namnen på de personer som har utövat sin medborgerliga rättighet att överklaga ett beslut:
Stefan Mårtensson. Moderaterna
Henrik Paulsen. Centerpartiet. Kommunfullmäktige 
Robert Belving. Socialdemokraterna. men i denna överklagan representerar han BK Bleket som dess sekreterare.

7 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Vilken snyfthistoria Fredrik.

Om Du och dina kompisar i koalitionen gjort hemläxan så hade det förstås fortfarande gått att överklaga men Förvaltningsrätten hade rätt snabbt kunnat tillbakavisa överklagan. När ni nu istället skjutit från höften utan den minsta ambition att göra ett adekvat underlag så blir det så här.

Igen så ska du skylla på någon annan, hade du gjort din uppgift så hade det inte varit något problem.

Att som ansvarig politiker göra det du gör, ta ställning för hantverkare som du inte har en aning om de ska gå i konkurs eller inte, men fullständigt förbise, kommunallagen, likabehandlingsprincipen, och konkurrensneutralitet gör ju att man höjer på ögonbrynen. På vilket sätt anser du att enskilda bolags eventuella konkurser är av större allmänintresse än de tre lagar/principer jag nämner och som överklagan hänvisar till? Är det din Folkpartistiska övertygelse eller din egen? Tycker du att en offentligt finansierad politiker som du själv ska företräda enskilda näringsintressen före allmänna intressen?

Fredrik sa...

Och du utgår ifrån att all handläggning var fel. Det KANSKE visar sig att det var begångna felaktigheter, KANSKE. Det kommer en riktig domstol att besluta.
Jag är precis som du säger en politker som får ersättning för min politiska gärning. Jag företräder både de grupper du pekar på, både de enskilda fåmansföretagen men även de ideelt arbetande ledare och deras ungdomar som tränar.
I min värld så krockar inte detta eftersom inget fel har gjorts, ingen dom har fallit, ingen är skyldig alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad.

Jag har fått flera samtal nu på morgonen där jag har pratat om denna överklagan och det svek som folket tycker det är mot området och mot ungdomar.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Men det är väl självklart att de tycker så. Det har ju lurats att tro att det hela är i sin ordning.

Av ditt svar att döma välkomnar även du en avdömning i domstol!?

På vilket sätt företräder du enskilda fåmansföretag när det gäller skattefinansierad verksamhet? Mycket intresserad av ditt svar i den frågan.

Jag utgår inte från att all handläggning är fel, men jag VET att ärendet är gräsligt undermåligt undersökt och presenterat. Den här gången leder det till en överklagan, om fler hade orken skulle detta hända många fler ärenden.

Hur menar du att ungdomar löper någon som helst risk? Det är ju falsarier om inte du/ni bestämt att sälja ut hallen till vem som helst för det fall kommunen är tvungen är ikläda sig sitt borgensansvar. Har ni gjort det? Annars blir ju hallen kommunal, och varför skulle kommunen kasta ut någon.

Pinsamt vilseledande Fredrik.

Fredrik sa...

Jag är folkvald politiker och som sådan företräder jag dem och andra personer i kommunen.

Ja, självklart välkomnar jag en prövning, innvånare har valt sin rättighet att få ett beslut överprövat. Det kan man inte ha något att invända mot.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Trist att du duckar dom vanligt Fredrik, det fanns några lätta frågor att svara på i mitt inlägg. Du vågade inte göra det, synd.

Fredrik sa...

Nej Kenneth Jag duckar dom inte
Ungdomar löper en risk om kommunen inte får eller kan ta över ansvaret av driften för hallen. Men det är högst spekulativt vad som eventuellt händer vid eventuell konkurs.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Om ungdomarna löper en risk som du säger, vilken risk har de i så fall inte löpt under alla de år hallen inte funnits? Varför har den inte byggts tidigare? På kommunens initiativ? Rappakalja Fredrik, trodde du kunde bättre. Trist att "härdsmältan" smittat även dig.