torsdag 1 november 2012

Hans hot eller inte hans hot.

NVP uppmärksammas de hot som har varit mot politiker. Självklart tar alla avstånd från dem, NVP på ledaren gör en klädsam halv pudel och erkänner att dom kan ha eldat på. Jag personligen tycker att NVP's rapportering har i all väsentlighet varit god och korrekt, kanske ibland inte total. Det är kommentarerna till artiklarna som ibland har varit indirekta hot, även där. NVP har varit snabba och tagit bort de mest stötande kommentarerna.

I samma artikel nästan, men bara nästan, försvarar Hans Jangeby från Föreningen För Direkt Demokrati de hoten, det är väldigt uppseendeväckande och oroande.
Han säger "under inga omständigheter ok att hota" och "mordhot är det sämsta man kan göra". Fast han säger också att "å andra sidan ett uttryck för hur politiker har hanterat frågan" och "hoten är toppen och resultatet av politikernas väljarförakt". Så det är politikernas eget fel? Om vi politiker böjer oss för pöbeln så slutar hoten? Jag kan inte förstå varför en så stark förespråkare för demokrati som representanten för Föreningen Direkt Demokrati känner att man vill förklara hot och mordhot?
Det finns föräldrar som finns i betydligt värre situationer och som inte hotar, mord eller annat. Om man tar till mordhot för en sådan sak, vad gör man när det blir mer allvarligt? Slår först och frågar sedan? Det finns ingen som helst rimlighet i att hota eller mordhota. Hot om våld och dödligt våld är inte friskt, om man känner att man vill hota eller skada någon för att ens barn kommer flytta till en annan skola i fjärde klass bör man att söka hjälp

Jag tycker att Hans Jangeby från en förening som säger sig värna demokrati måste ta ett absolut avstånd från hot, mordhot och trakasserier.
Inte säga "å ena sidan" och "å andra sidan", då ställer man sig med en liten fot på de hotandes sida och det kan han inte mena, särskilt som han värnar demokrati.
Jag vill personligen gärna se att Hans tar detta ansvar, idag och inte imorgon.
LÄNK
länk
länk
länk
länk
länk
länk
länk
länk

6 kommentarer:

Kenneth sa...

Varför är det ointressant ur demokratisk synpunkt att fundera på vad som gör att någon känner sådan vanmakt eller desperation att man kliver över gränsen?

Jag känner till en kommun där majoriteten i en nu brännande fråga hotar enskilda majoritetspolitiker som inte gillar det beslut man nu är i färd med att fatta, hur ser du på det ur demokratisk synpunkt?

Fredrik sa...

Mordhot eller hot om våld är aldrig rätt. Om någon av de politiker du känner har blivit hotad eller mordhotad av sina kollegor skall man polisanmäla.

Kenneth sa...

Vet du att de hot som du talar om i din blogg har blivit polisanmälda? Du duckar för frågan om varför det är ointressant att förstå bakgrund till de påstådda hoten.

Man kan inte polisanmäla vinande partipiskor som upplevs som hot.

Fredrik sa...

Ja dom är anmälda.
Det är inte ointressant att förstå bagrunden men det är inte det jag diskuterar. Jag diskuterar om hot om våld är rätt väg att gå för att påverka.

Du har helt rätt, vinande partipiskor kan inet polisanmälas.

Anonym sa...

Jag har läst Hans Jangebys kommentar i sin helhet och jag förstår inte riktigt varför du väljer att tolka hans inlägg på det sätt som du gör. Hans Jangeby skriver att han har förståelse för mänskliga reaktioner där makt har en motpol i vanmakt. Och att denna vanmakt kan komma till obehagliga ytterlighetsuttryck. Om än icke accepterade av oss andra som Hans också säger, icke desto mindre ett högst mänskligt beteende. Du menar själv på att, jag citerar: "det är inte ointressant att förstå bakgrunden", men respekterar ändå inte att Hans Jangeby faktiskt väljer att göra just det genom att vidga vyn i sitt resonemang. Hans Jangeby tar del av den yttrandefrihet som vi har bl a i Sverige och bättre då att vidga resonemanget och ta in bakgrunden till detsamma, än att tysta ner och kväsa för att endast visa en sida av problematiken?

Jag citerar din egen kommentar: "jag diskuterar om hot om våld är rätt väg att gå för att påverka" och förstår inte hur du kan få det till att det är det som Hans Jangeby anser. För att det tycks du ju göra eftersom du t o m vill att han ska ta tillbaka sitt resonemang och "ta ett ansvar". Är ansvar att inte våga resonera kring orsak och verkan i vida mått? Om vi bara ska kunna tala om det som är okej och accepterat då kommer vi inte långt när det handlar om mer komplexa situationer som dessa.

Jag har full förståelse för att du och dina medkollegor vill kunna besluta utan hot. Jag hoppas att du och dina medkollegor också kan förstå att vi medborgare vill ta del av de beslut som påverkar våra liv - beslut som ta över människor huvuden är en annan typ av våld, men icke desto mindre, lika integritetskränkande. Så jämte detta fokus om er självklara rätt, så tycker jag att ni ska börja fokusera på bloggar som handlar om hur ni på bästa sätt kan framföra demokrati.

Anonym sa...

Fredrik, jag ger dig rätt i att hot och våld om hot är helt fel att gå. Och oförenligt med demokrati (även om våld många ggr har krävts för att demokrati ska födas). Men som demokratiskt vald har du och dina maktutövande kamrater även ett empatiskt ansvar, liksom ett även klarsynt och vidsynt ansvar.
Man måste som maktutövare ha en ödmjukhet för hur man hanterar skillnaden mellan makt och absolut makt. När beslut tas över personers huvuden, under deras värdighet och kanske t o m bortom deras förstånd - ligger det på ert ansvar att på ett respektfullt sätt förklara anledningen till beslutet som tagits på god grund. För det är väl så viktiga beslut tas. Jag har hög förståelse för att "det är oundvikligt att bränna en del skägg när man bär förändringens fana", men det ursäktar inte att man nonchalerar ödelagda medborgare som famlar efter stadga i den turbulens och det uppror som ett förhastat och snabbt expedierat och processat ärende likt bl a Kyrkskolans öde (och skolsituationen i stort på Värmdö). Alla människor är djur, och alla har olika förutsättningar att resonera, förstå och hantera kriser. När människan drivs alltför aggressivt och hotfullt in i ett hörn - för det är så jag tror att man ska tolka det - så reagerar hon hotfullt och aggressivt. Och om det är människor som saknar förnuft och beteendemässiga instrument som inte begränsar dem från att göra våldsamma utspel eller leverera dumdristiga hot så är det sorgligt. Det är delvis skolans roll att fostra medmänsklighet, respekt och tolerans och om vissa individer inte fått det med sig i bagaget kanske vi som samhälle måste hjälpa dem, inte använda deras "desperata och ordlösa rop på hjälp" som taktiska verktyg i ett politiskt spel om skolan.
Tänk om roten till reaktionen var ett bristfälligt underbyggt beslut som med viss nonchalans, arrogans och maktfullkomlig egenkärlek drevs igenom av blind partipolitik. Om ni inte har förmågan att se sambandet så kanske ni bör fundera över om ni sitter på rätt plats. Det får gärna börja med en vision om, och ett byggande av, en skola som lägger en grund för att vi ska undvika sådant i framtiden. Kyrkskolan är på rätt väg. Om den inte körs i diket av makthavare utan körkort.