onsdag 20 februari 2013

Öppna nomineringar

På vårt årsmöte den 12 februari beslutade vi att Folkpartiet i Värmdö skall ha öppna nomineringar inför valet 2014. Vi följer flera andra lokalföreningar i spåren och ökar på inflytandet.
Det innebär kort och gott att om du vet en person som skulle passa som politiker så föreslår du den personen till oss. Allt för att du skall kunna påverka vem eller vilka som skall väljas in på ett mer direkt sätt.


Vi tar ett helt nytt grepp för att förbättra den demokratiska processen. Som det är i dag är partierna slutna system där ett fåtal aktiva medlemmar väljer andra medlemmar. På det här sättet skapar vi en helt ny öppenhet och möjlighet för den vanlige medborgaren att föreslå vem som skall kunna nomineras till kommunfullmäktige eller till andra politiska uppdrag.
Vem som helst kommer att kunna föreslå lämpliga personer att kandidera för Folkpartiet. I nästa steg så kommer de som föreslagits att kontaktas och tillfrågas om de ställer upp. Ett av kraven är naturligtvis att kandidaterna delar de liberala värderingarna och vill engagera sig i politiken. Visserligen har vi mycket bra politiker redan i dag men vi vill ha fler och det är ofta de liberala partierna som måste vara föregångare i demokratiutvecklingen. De öppna nomineringarna kommer att ske nu under våren. Listorna inför valet nästa år kommer sen att fastställas senare i höst. Nomineringar kommer att kunna göras via brev, telefon, e-post och via partiets hemsida. Information om hur man går tillväga för att nominera någon kommer att ges via annonser i lokalpressen och via hemsidan.

Håll koll på denna bloggen för mer information om hur du nominerar dig själv, din granne eller din sons lärarinna.Inga kommentarer: