lördag 28 december 2013

Hur står det till? Måste man vara "rättrogen"?

Måste man vara Socialist för att vara socialdemokrat?
Måste man vara borgare för att vara Moderat?
Måste man vara bonde för att vara centerpartist?
Måste man vara rasist för att vara Sverigedemokrat?
Måste man vara kristen för att vara Kristdemokrat?
Måste man vara trädkramare för att vara miljöpartist?
Måste man vara kommunist för att vara vänsterpartist?

Nej, egentligen inte… men man måste vara Liberal för att vara folkpartist.I min kommun, Värmdö, finns det flera av ovan nämnda grupper. Det finns aktiva socialdemokrater som har blivit irriterade när jag har kallat dom socialist och det finns aktiva socialdemokrater som vill sälja ut skolbyggnader. Det finns moderater som arbetar på fabrik och är republikaner och gillar höga skatter. Det finns säkert många Sverigedemokrater som inte är rasister utan ser sig som nationalister. Jag vet personligen kristdemokrater som inte ens är medlemmar i svenska kyrkan. Det är allmänt känt att man kan ABSOLUT inte vara kommunist om man skall var vänsterpartist. Inom Miljöpartiet är det inte ett krav att vara trädkramare och jag vet i alla fall en som inte är motståndare till kärnkraft.
Måste man då vara liberal för att var folkpartist?
Ja det vill jag påstå men man kan också vara kristen, agnostiker, bonde, nationalist, nationalromantiken, republikan, kungakramare, trädkramare och arbetare. Det som sammanhåller oss alla är att vi tror på individens frihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Ett fritt näringsliv och privat äganderätt är också starka drivkrafter. Att vara Folkpartist är att värna om vårt och ge alla möjligheten att leva sitt liv som dom vill så länge det inte skadar någon annan. Folkpartiet i Värmdö har under flera år arbetat för individens bästa för ögonen och vi har lyckats i stort och smått att fått igenom våra liberala värderingar, lite mindre mörkblått, betydligt mer liberalt.
I vår kommun står Folkpartiet för en stabilitet inom koalitionen, en bro mellan olika åsikter och det cement som har hållit ihop koalitionen. Folkpartiet arbetar för ett liberalt samhälle som utgår från individen! Målet för folkpartiet är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Folkpartiet är inte motståndare till rikedom utan motståndare till fattigdom. Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar - inte bestämma över hur vi ska leva våra liv.

Individen, inte massan, är i centrum för vår ideologi....

Vår kommun är en tillväxtkommun.
Vi skall ta emot våra nya kommuninvånare med en väl fungerande infrastruktur. Vägar, skolor och omsorg måste fungera. Vår image som miljömedveten skärgårdskommun skall förbli vår styrka.
Det betyder att småskaliga lösningar prioriteras när nya områden för småföretagande skall planeras. Vare sig boendemiljön eller näringslivet får komma i kläm.

Inom Värmdökoalitionen så verkar vi för att de liberala frågorna lyfts fram. Vi försöker också i alla sammanhang bromsa den onödiga exploateringen, som annars skulle dra iväg på ett oroväckande sätt. Under de senaste åren har vi haft framgång. De andra partierna har lyssnat och också börjat tänka och agera som vi.I den djungel av partier idag så hör man många som till vardags svänger sig med att dom är liberaler. Men det finns endast ett original, det kan bara finnas ett original och det originalet är Folkpartiet. 
Genom åren har andra partier tyckt att våra liberala värderingar är så bra att de har tagit de till sig och gjort de till sina egna, men det kan bara finnas en, Ett original. 

Och det är Folkpartiet Liberalerna.


Inga kommentarer: