lördag 18 januari 2014

Folkomröstning om skolorganisation

Det blir en folkomröstning i kommunen, det vill drygt 3800 personer, om skolorganisationen. Nu blir det spännande att se vad andra partier ställer sig.
Följande pressmeddelande har idag skickats ut där vi berättar vår ställning i frågan.
Folkpartiet, Värmdö:
Det räcker med 30% röstdeltagande för att följa resultatet

Många talar om en vagt formulerad frågeställning och osäkerheten om hur man ska tolka resultatet av folkomröstningen om skolorganisationen. Det tycker inte vi i Folkpartiet. Det pågår också en diskussion om hur många som måste rösta för att resultatet ska vara vägledande för politiken.

Drygt 3800 invånare i vår kommun anser att det finns anledning att begära en folkomröstning. Det måste vi naturligtvis ta på allvar. Därför kommer folkpartiet att följa valresultatet och det räcker med att minst 30% av innevånarna röstar i denna viktiga fråga.

Vi anser att det är viktigt att vi inom politiken lyssnar på detta. Kravet på folkomröstning är ju ett kvitto på att vi inte lyckats, framför allt i dialog och förankring. Om valutgången visar att vi måste ta nya tag så måste vi bli bättre på detta. Men det räcker inte. Vi vill också eftersträva blocköverskridande arbete och överenskommelser om skolan för att inte riskera att organisationen görs om vid ett eventuella maktskiften.

För Folkpartiet i Värmdö
Anders Bergman, Fredrik Sneibjerg, Anders Gullander

Inga kommentarer: