lördag 17 maj 2014

Talet, från Gustavsbergsdagen.

Idag vra det Gustavsbnergsdagen och jag skulle hålla ett tal.
På grund av tekniska problem, tidtagarens klocka gick för fort ;) kunde jag inte hålla hela talet... Här kommer det i skriven form.
Ni får föreställa er ett sologt Gustavsberg med en massa glada människor och representanter för alla partier och jag .Mitt namn är Fredrik Sneibjerg och jag är en stolt Folkpartist och stolt pappa.

Gustavsbergsdagen, under ett valår, idag har ni fått höra valfläsket steka i solen.

Hållbar utveckling…
Vad är det?
Vi inom folkpartiet tycker det inte bara är miljön som är viktig även om den ofta får bära lejonparten när vi pratar om hållbar utveckling.
En hållbar utveckling innebär att vi ser till våra behov idag men vi äventyrar inte våra barns behov.
Vi ser till att vi får så bra värde och kvalitet på det vi förbrukar men tummar inte på våra barns behov.
Hållbar utveckling består av tre delar som påverkar varandra det är miljö, det är sociala frågor och det är ekonomi.
Om man bara fokuserar på ett område riskerar de andra områdena att bli lidande.
Folkpartiet ska verka för att alla kommunens verksamheter energideklareras så att vi kan hitta miljösmarta, energieffektiva och långsiktigt hållbara alternativ.

Vi befinner oss framför det som, om jag får bestämma, kan bli en av ingångarna till ett kulturellt nav för oss alla.
 Ett hus för alla och med alla, ett hus där vi kan gå från att njuta av vår gemensamma historia i museet till att njuta av våra duktiga samtida konstnärer.
Att kunna njuta av en god bok tillsammans med en god kopp kaffe borde vara en mänsklig rättighet.
 Att se på en föreställning inne på scenen eller bara njuta av atmosfären som har skapats i detta unika hus borde vara en mänsklig rättighet.

Gustavsberg är ett typexempel på en kommun där summan av delarna är större än helheten. Våra olika kommundelar som Ingarö, våra olika öar, Hemmesta,  Djurö och Gustavsberg blir tillsammans så mycket mer än vad dom är enskilt.

Och det är det jag vill bygga på här. Alla våra konstnärer i deras ateljéer och vår konsthall, museet och öppna scenen, butiker och restaurang… allt detta måste och skall ha sin givna plats i ett nytt kulturhus.
Delarna blir så mycket större än helheten.
Jag tror att framöver kommer detta huset att framstå som en rätt satsning i rätt tid, däremot tror jag att de olika aktiviteterna som finns i huset kommer att skifta med åren, inget är beständigt.
Det finns idag 4 olika arkitekt förslag för huset, dessa kommer att presenteras för alla i slutet av maj och skall resultera i ett förslag den 5/6.
Då kommer vi i Folkpartiet att bjuda in till en diskussion om det förslaget. Det är viktigt att vi alla kan vara med och ge synpunkter om denna stora förändring.

Men detta hus som jag föreställer mig det, är återigen bara en del av en helhet. Hela hamnområdet kommer att erbjuda så mycket mer i framtiden. Ett parkstråk kommer att löpa genom hela området ner mot hamnen. En park som förövrigt inte är namnsatt än. Det kommer att utlysas en tävling om det namnet.
Kajpromenaden utvecklas och Kattholmen kommer att bli ett marint centrum. Där kommer man att kunna köpa, hyra och sälja båtar och annan utrustning för sjön.Jag hoppas på ett servicecenter och en väl utbyggd gästhamn. Det blir bra för vår turism. Båtar kommer att lägga till inom promenad avstånd till alla affärer och vårt kulturhus.

För centrumdelen i Gustavsberg finns det olika förslag om framtiden, ett är att man med ett hugg delar hela centrum med en bred väg rakt igenom bebyggelsen. Det vill vi i Folkpartiet INTE.
Vi anser att ett centrum inte skall delas på detta dramatiska sätt utan vi vill istället få vårt centrum att leva upp till sin potential.

Men bara om jag får bestämma…

Det finns en sak till som jag vill säga till er alla. Ni måste rösta till eu valet. Oavsett om ni vil skicka Cecilia eller Marit eller Jasenko till Bryssel så måste ni rösta.

Tack för att ni ville lyssna

"
Jag klockade detta till 2:49 ..... Inte moderatorn. :()

Inga kommentarer: