fredag 6 juni 2014

6 Juni 2014

Här är mitt tal från idag

Idag för tjugo minuter sedan, lokal tid klockan tolv för sjuttio år sedan sände BBC 1 ut meddelandet från London att befrielsen av Europa hade börjat.
Vi skall skänka en tanke till de tusentals unga män som idag för sjuttio år sedan gav sina liv på stränderna i Normandie så att vi idag kan leva i fred och frihet. Deras offer kan inte ha varit förgäves. Vi måste alla bekämpa på de sätt vi kan mörkrets makter.Dom dog för att försvara demokratin, den demokrati som människor idag handskas ganska lätt med. Valdeltagandet i EU valet var för lågt.


Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut ett Arbetsstipendium, två Kulturstipendier samt ett Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare.

Arbetsstipendium 100 000 kr
Stipendiet är tänkt att kunna sökas årligen och ge professionella konstnärer och kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med en enhällig nomineringskommitté beslutat att nominera och tilldela Mika Takehara Nilsson Värmdö kommuns arbetsstipendium 2014 med följande motivering:

Mika Takehara Nilsson är en synnerligen framstående slagverksmusiker. Hennes musikaliska gestaltning präglas av, poetisk förfining, precision och en unik musikalitet. När allt detta sedan framförs med en sofistikerat utstuderad teknik, blir man som lyssnare fylld av både entusiasm och förväntan. Att hon nu vill börja ägna sig åt att komponera måste ses som en naturlig utveckling hos en framåtsträvande och nyfiken konstnärssjäl.

Ungdomskulturstipendium 10 000 kr
Ungdomskulturstipendiet utdelas till personer i åldern 18- 25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning.

Ungdomskulturstipendiet 2014 tilldelas Therese Nylin som uppmuntran och stöd för fortsatta studier inom dans.

Therese Nylin har arbetat som uppskattad hjälpledare för barn inom Gustavsbergbaletten i fem år och undervisar nu en egen grupp. Therese går ut Estetiska gymnasiet, dansarlinjen nu i vår och vill fortsätta sin utbildning inom dans.

Kulturstipendium 10 000 kr
Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen.

Värmdö kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas Agneta Silfverberg för sitt mycket kunniga och entusiasmerande arbete med barn- och ungdomsteaterverksamheten på Djurö.

Agneta har med stort engagemang initierat och utvecklat en omtyckt och nu växande teaterverksamhet för Djurös barn och unga. En eldsjäl inom teaterområdet som med sin långa erfarenhet som dramapedagog fortsätter att inspirera barn, unga och vuxna.

Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare 10 000 kr Värmdö kommun delar årligen ut ett ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten.

Tor Brambeck har trots sin ungdom under tre år förtjänstfullt startat, byggt upp och utvecklat tre badmintonskolgrupper med verksamhet i Grantomtahallen och Ekvallen. Badmintongrupperna är ur genusperspektiv lika fördelade på 50 ungdomar i åldern 8 till 12 år.

Tor har arbetat brett och byggt broar mellan föräldrar och barn inte bara i Värmdö kommun utan också skapat förutsättningar för tävlingar och lagspel på andra orter ute i landet.

Låt oss alla ge dessa stipendiater en rungande applåd....

Inga kommentarer: