tisdag 2 september 2014

Vad jag vill 2015-2018

Det är hög tid att berätta för er alla vad jag vill för nästa mandatperiod.
Men först vill jag berätta lite om vad jag har varit med om att göra.


Under dessa fyra åren som har gått har jag suttit som ordförande i Kultur och fritidsnämnden. Det har varit spännande år där mycket har hänt. 
Vi har byggt hundlekplatser så dom med hundar slipper ha dom löst i skogen. 
Vi har byggt om biografen i Gustavsberg så den kan visa moderna digitala filmer. 
En undersökning som vi gjorde visar att kommunen har ett mer omfattande föreningsliv än genomsnittet i landet. 
Under åren har vi påbörjat att inventera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse men också att digitalisera delar av kommunens äldre fotosamling. 
Vidare så har vi haft busstur runt om i kommunen för nyinflyttade invånare och Fyrhuset har övergått att drivas av en ideell förening. Ungkulturhuset Gurraberg och nya skateparken är stora ungdomssatsningar som vi har gjort. Vi har byggt motionsspår och utegym och boulebana.....

Men jag vill mer....Mycket mer...
  • De delar av kommunen som upplevs som otrygga måste vi ordna. Genom belysning eller ökad polisnärvaro, mer pengar till våra Värmdöpolare.
  • Idag finns det unga som vill men inte vet hur eller vem dom skall prata med i kommunen, det måste vi förenkla. Demokratidagar för alla mellan 13 – 23 är något att arbeta med under mandatperioden
  • Jag vill att vi inventerar våra fritidsanläggningar och bestämmer hur och om vi behöver ersätta Ekvallen med en ny anläggning. Beslut om detta under mandatperioden.
  • Under 2015-2016 bör vi ta fram ett idrottspolitiskt program för kommunen.
  • Drogmissbruket bland våra unga måste stoppas. Ökad samverkan mellan skola och kommun är en del, en annan är en ökad polisiär närvaro och Värmdöpolarna.
  • I vår fastighet i hamnen måste det finnas plats för alla medborgare för att kunna utöva olika fritidsintressen, kulturella såväl som andra. Innehållet i framtidens ”kulturhus” måste vara anpassat efter behov och vara flexibelt.
  • Vi måste ha ett program för att underhålla och rusta upp våra skolgårdar. Flera av vår skolgårdar har aktiviteter inte bara på rasterna utan även efter skoltid. Det måste finnas klart vem som ansvarar och det måste finnas pengar till detta.
  • En fontän bör byggas framför porslinsmuseet, den bör se likadan ut som originalet som revs.


Som ni ser är det en hel del att ta tag i. Så om du tycker att dessa saker är viktiga så ge mig ditt kryss så skall jag jobba för att detta skall bli sant.

Inga kommentarer: