torsdag 2 april 2009

Jan DolkJan Dolk är, i mina ögon, en man med fasta principer och stort hjärta. Han har genomlidit mycket i sina dagar och kommit ut på andra sidan som en starkare människa förstår jag.


Nu läser jag att han har valt att lämna Moderaterna i Värmdö för att göra gemensam sak med Kristdemokraterna. Jag tror mig veta att detta inte har varit ett lätt val för Jan och att det inte är fattat i hast utan väldigt väl genomtänkt. Stefan Dozzi kommer att få tillgång till en intelligent, varmhjärtad och framåt man i sina bästa år, Jan Dolk.

Eftersom Jan nu är en sådan hederlig man kommer han säkert att avsäga sig sina uppdrag som han har fått som förtroendevald Moderat. Det är det enda raka i situationen. Att sitta kvar i KF skall han göra som politisk vilde. Det kommer han att göra med den heder.

Enligt vanligtvis välunderrättade källor har Jan tyckt att "de stora problemen var att drivkraften för en del ledande politiker i Värmdö var ersättningarna" och "Det var pengarna som var det viktiga". Tråkigt om det är så. Då måste de personerna omvärdera anledningen till att man håller på med politik på denna nivån.

Inga kommentarer: