måndag 17 augusti 2009

Trupper utomlands eller inte?


Det finns, under de senaste dagarna, ett antal olika bloggare och andra medier som har pratat om våra soldaters rätt att vara utomlands och skydda demokrati och frihet.

På facebook har jag startat en grupp där jag klart visar var mitt stöd ligger.

När blogg kollegor som denna pratar om att "När de första svenska soldaterna kommer hem i kistor kommer kritiken att öka ännu mer" visar det hur lite han vet, de första har redan kommit hem, det var länge sedan.

Istället för att, som Hans vill, skänka pengar så måste vi försvara demokratin med vapen i hand. Det gjorde vi inte för den folkvalda republikanska regeringen i Spanien och inte heller för Finland några år senare. Istället så rasade ett blodigt inbördeskrig vilket gjorde att Spanien gled in i en årtionden lång facistisk diktatur utan fria val som de fortfarande hämtar sig ifrån. Finland förlorade stora landområden till Sovjet unionen.

Hans, och andra, vill som vanligt att vi skall stå och stoppa blommor i piporna till Talibanernas AK-47.or medan de hänger kvinnor utan slöja eller pryglar kvinnor som vill lära sig läsa. Vi skall skänka pengar utan krav som vi gör till Palestinerna?

Nåväl,
Det viktiga är att vi stödjer det beslut som vår folkvalda regering har fattat, att vi stödjer de soldater som vi har valt att skicka för att försvara demokratin med bästa material vi kan få fram och att vi ger dem det stöd de behöver när de kommer tillbaka efter sin insats.

Inte ignorera de och deras insats för demokrati, fred och frihet.

Inga kommentarer: