lördag 11 september 2010

Våra unga är vår framtid.

Folkpartiet vill satsa på våra unga, vi vill ge dem mer inflytande på olika plan i kommunen.
Vårt nya ungkulturcenter, gurraberg, skall vara av unga för unga. Nu när invigningen är inom synhåll så måste det bli klart med driften, den skall drivas av våra unga för våra unga. Politiker och tjänstemän skall bara hjälpa och stödja vid behov. Vi inom Folkpartiet ser gärna ett föreningsdrivet ungkulturcenter.

Våra unga måste få veta hur viktiga de är. Hur kan vi som är vuxna och vi som är politiker visa våra unga hur viktiga de är? Jag tror att det viktigaste är att lyssna och ta till oss de som de vill lära oss.

Upp till och med grundskolan har ungdomar via ungdomstingen en gräddfil in till politiker. Fram tills nyligen har i princip endast ungdomar från fritidsgårdar utnyttjat detta (ett par skolor undantaget) men jag hoppas att fler rektorer inser hur bra det är att just deras ungdomar kan komma till tals med politiker.

På Gymnasienivå blir det skarpt läge.
I dagarna startar vi upp ett ungdomsparlament som projekt. Om det fungerar lika bra som det gör i andra kommuner i Sverige ser jag gärna att det permanentas som en logisk konsekvens av ungdomstinget. I framtiden är det inte alls otrolig att dessa två organ/nämder skulle få egna budgetar att röra sig med. Ystad kommun är ett exempel på detta, där har de 150.000:- att investera. Vi borde absolut inte vara sämre.

På kvällar och nätter har vi våra unga ute.
På kvällar och nätter har vi vuxna ute.
Jag har nattvandrat i mer än 10 år inne i stockholm och aldrig varit rädd, däremot har jag nästa alltid varit glad och ibland också stolt över de unga. Det kommunala stödet till kommunens olika nattvandrare får inte tummas på istället skall vi se hur vi kan öka det stödet.

Våra unga är din och min framtid

Fredrik Sneibjerg.
Folkpartist och pappa.

4 kommentarer:

Annika Andersson Ribbing sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Annika Andersson Ribbing sa...

Det är bra att ni nu pratar om ungdomsfrågor som viktiga och säger er vilja göra satsningar. Vad jag inte förstår är varför ni avskaffade just det du nu föreslår att ni ska införa? Det fanns ju i Värmdö fram tills ni vann valet 2006 då ni avskaffade det.

Fredrik sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Fredrik sa...

Kul att du tycker som jag gör, du kan säga "du" till mig, "er" låter så formellt. Då kan jag räkna med din sidas röst när det kommer till kritan. Kul att höra.
Vad är det som "vi" avskaffade och som fanns tills 2006?