måndag 11 oktober 2010

Ateist

Jag är ateist. Jag har läst bibeln 2 gånger och den svenska översättningen av koranen en gång.
Jag tror att alla har rätt till sin tro eller rättare sagt jag vet att alla skall ha den rätten.
När våra lärare undervisar så är det inte för att konvertera hedningar eller frälsa de redan frälsta. Skillanden är stor mellan teologi och religionsvetenskap.

Kristendomen är en judisk sekt, den har utvecklats till att gå förbi judenomen till att bli den dominerande religionen i världen. Islam har utvecklats från Kristendomen.

Men att läsa om Kristendomen i Sverige ur ett historiskt perspektiv är inte fel. De olika svenska religiösa sekterna som finns och har funnits fyller en plats i vår religiösa historia. Vi har exporterat vår religion till Amerika, både syd och nord, med våra utvandrare. Ibland har de flytt och ibland har de utvandrat. Religionen fyller en plats i vår historia från asa tron till dagens mångreligiösa samhälle.

Däremot är jag inte säker på att alla religioner skall ha lika stor plats i vår undervisning, kristendomen med dess olika sekter, kulter, inriktningar och fel är trotts allt den dominanta religionen i Sverige.

2 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Kan det vara 5% av svenska folket som är troende?
Färre som besöker kyrkan regelbundet antar jag.
Religion finns egentligen inte i Sverige idag, än mindre någon som skulle kunna kallas för dominant.

Att det då ska vara ett ämne i plugget är märkligt, som ett avsnitt i historia och samhällskunskap ja, men då ska alla religioner ha lika stor plats.

Vilka andra företeelser som 5 % av befolkningen intresserar sig för tycker FP att man kan ha som enskilt ämne? 600 000 svenskar spelar golf, det är 7,5 % av befolkningen, det borde räcka för att ämnet golf ska upp på schemat.

Fredrik sa...

Förslaget som ligger är att man inte ändrar, man lägger lika mycket tid på de olika religionerna som man har gjort de senaste åren, Inte ens Damberg (S) är motståndare till detta utan säger på radion idag att det är "en strom i en thé kopp"
Jag tycker nog precis som din (S) parti vän och min parti vän att det är bra som det är.
Men visst kan man tycka att et är lite barrockt men jag tror att religion med kristendom som huvuddel fyler en plats. Låter våra unga förstå lite av var våra olika högtider kommer ifrån om det sen är från asatron eller shamanism eller kristendom eller.. vad som.. Det är nog viktigt att veta.