tisdag 15 mars 2011

Förstatliga skolan?

Idag skriver Jan Björklund tillsammans med Metta Fjelkner i SvD att det är dags att återförstaliga skolan.
Det välkomnar jag.
Mycket av det jag har upplevt de senaste åren kan härledas till den kommunalisering som dåvarande skolministern Göran Persson genomförde. Lärarna tjänar mindre och deras fortbildningen har i princip upphört.
På SvD skriver de två vidare att den kommunala huvudmannaskapet har undergrävt likvärdigheten.
Flera åtgärder för att öka statens styrning och kontroll har införts. Statens skolinspektion Skollagen har skärpts, tydligare läroplan, ny lärar utbildning och krav på lärarlegitimation. Men det räcker inte enligt mig.

Jag välkomnar initiativet till återförstaligande av skolan.
Det misslyckades, gör om gör rätt.

Inga kommentarer: