tisdag 10 april 2012

Ungdomsarbetslöshet

Här är ett viktigt ämne.
Min kollega, Amie, har kommenterat en del på sin blogg. Även Expressens Anna Dahlberg skrev en balanserad ledare om detta ämne.
Ungdomsarbetslöshet är oerhört viktigt att vi bekämpar. Oerhört, på alla fronter och med alla medel. Om våra unga vuxna inte får en chans att komma in på arbetsmarknaden så är det katastrof för samhället och därmed oss alla.
I vår kommun rör det sig om 177 personer i åldern 18-24 som saknar jobb. (Siffran gäller feb 2012, året innan var det 175.) Totalt i Värmdö har vi minskat vår arbetslöshet i med 3,2% men i denna gruppen har vi ökat med 1.1%
Av dessa 177 unga vuxna är det 45 som inte har haft jobb på mer än 6 månader.
Det är mycket, även en enda individ är mycket.
Folkpartiets försök med lärlingsplatser var ett steg i rätt riktning. Men det behövs så mycket mer. Vi på kommunal nivå måste dra vårt strå till stacken.
Förslaget om ungdomslöner från Lennart Gabrielsson är ytterligare ett steg från Folkpartiet att försöka minska våra 177 arbetslösa (i riket är det 129 631 unga vuxna).
På sommarjobbsmässan som kommunen arrangerade nyligen, med hjälp av unga, kom det drygt 600 ungdomar som sökte jobb över sommaren, men endast 15-20 företag.
Amie Kronblad lyfter ytterligare en aspekt som jag också vill lysa på. Dom utrikesfödda.
I åldersgruppen 18-24 finns det 22 737 arbetslösa av totalt 129 631 (17,5%) i riket.
I vår kommun ser siffrorna ut 26 av 177 (14,6%)
När man tittar på siffrorna så är dessa för de utrikesfödda mer svajjiga, jag är osäker på varför det är så.

Amies fråga om vi har "massiv ungdomsarbetslöshet" kan man väl då besvara med ett "Nej fast inom gruppen utrikesfödda är representationen hög"


Att bekämpa ungdomsarbetslösheten på kommunalnivå är viktigt och måste vara ett mål för oss alla oavsett partifärg. Det handlar om vår framtid, inte väljarnas röster.
Om det sker med ungdomslöner, lärlingsplatser eller andra goda ideer är ganska ointressant, bara vi når målet.
Och jag tror att vi skall börja kommunalt och med Folkpartiets förslag om ungdomslöner.

Precis som Anna Dahlberg i Expressen så blir jag mer oroad över de som är långtidsarbetslösa. Det är dom som är en utmaning att hjälpa. Först att identifiera och sedan sätta in rätt insatser som kan vara påbyggnads utbildningar eller även medicinska eller psykologiska insatser. Jag inbillar mig att det här finns ett mörkertal av individer som har ex problem som ADHD eller liknande som inte har fått den hjälp de behöver. Men precis som Amie säger om våra möjligheter, våra utrikesfödda, deras problem är att komma in på arbetsmarknaden för att de kanske saknar nätverk eller rätt kunskaper (oavsett ålder). Den tröskeln knäcker man inte genom lägre löner men kanske genom lärlingsplatser?

Denna frågan tycks mig att vi återkommer till.

Alla siffror ovan är tagna från Arbetsförmedlingens hemsida och visar februari månad i år och jämfört med februari månad 2011.

Inga kommentarer: