fredag 7 september 2012

Allmänhetens inflytande v 2.0

Jag har föreslagit att kommunfullmäktige skall införa allmänhetens frågestund och det är nu på väg att bli verklighet. Till min stora glädje.

Jag tilltalas av tanken på att våra medborgare kan fråga oss politiker, opposition såväl som majoritet, om hur vi tänkte och resonerade i olika frågor.

Det borde leda till att våra medborgare känner sig närmare och mer deltagande i besluten. Att vi (politiker) får bättre kontakt med medborgarna är en jätte bonus.

Läs mer om Ystad här.

Inga kommentarer: