tisdag 1 september 2009

70 år sedan idag

Idag är det 70 år sedan Tyskland överföll Polen och startade 2:ndra världskriget. Under flera år hade Europas undfallenhet gentemot Nazismen i Tyskland, fascismen i Spanien och Italien lett till detta krig som skulle leda till många miljoners förintande.
Vissa historiker hävdar att "det stora fosterländska kriget" redan började med det Spanska inbördeskriget.
Ett av många resultat av kriget är staten Israel men även krigsförbrytarrättegångar och EU.
Idag skall vi inte bara minnas starten av kriget utan även de positiva resultaten av det.

Inga kommentarer: