onsdag 16 september 2009

Dags att lägga ner stridsyxan om äldreboendet i Ljung

Det särskilda boendet för äldre i Ljung är äntligen färdigt.
Så gott som alla som tidigare bott på Hemmestahöjden har valt att flytta med.
Personalen har erbjudits att gå över till den privata entreprenören Attendo Care som vann upphandlingen efter en noggrann tävlingsomgång. De allra flesta har valt att följa med.

I och med Ljung utökas totala antalet platser med ca 20, vilket täcker behovet i kommunen för närvarande tillsammans med det äldreboende som blir kvar på Gustavsgården.
Beslutet om att bygga Ljung, och att lägga ut driften på entreprenad togs 2007. Många hårda och onödiga ord har sagts om hela projektet. Bråket om upphandlingen tycks ha lagt sig. Inom oppositionen har man, hoppas vi, insett att det nya äldreboendet i Ljung blir något mycket fint för våra äldre.

Vi i Folkpartiet tycker att det är dags att lägga ner stridsyxan och glädja oss åt det nya Ljung och den fina miljön som skapas där. Och att det drivs med en bra och engagerad personal!
Det är också glädjande att vi i Alliansen, i Nämnden för äldre och funktionshindrade, även kunnat ha en bra dialog med socialdemokraterna om vilka mål vi ska ha för de närmaste åren. Vi har trots allt en betydande samsyn i de stora viktiga frågorna. Det bådar gott för framtiden hur än den politiska sammansättningen ser ut i Värmdö efter valet nästa år.

För Folkpartiet Liberalerna:
Lars Carpelan, vice ordf, Nämnden för äldre och funktionshindrade
Mats Benjaminsson, ersättare, Nämnden för äldre och funktionshindrade
Fredrik Sneibjerg, ordf. Folkpartiet i Värmdö
Peter Bondesson, kommunalråd (FP) och gruppledare,

Inga kommentarer: