måndag 14 september 2009

Mer pengar till Studenter.

Idag, på DN Debatt, har Jan Björklund presenterat ett förslag på hur man skall höja studiemedlen för studenterna.
Det är bra tycker jag, våra studenter måste ovilkorligen få möjligheter till mer pengar så de i alla fall slipper det orosmomentet.
Lånedelen höjs med 390:- och studiebidraget md 40:-
Fast nog vore det bättre att slopa fribeloppet helt?
Det måste vara upp till var och en att arbeta så mycket man vill och som studierna medger. Den största delen av studiemedlen är i alla fall lån och om du kan jobba så kan du sänka den delen tror jag.
Låt våra studenter själv välja om de vill jobba och i så fall hur mycket.
Ta bort fribeloppet.

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst borde fribeloppet tas bort, dvs det ska vara möjligt att jobba hur mycket som helst. Om man nu klarar studierna ändå. Vilket är tveksamt i många fall.

Dock med en reservation. Ett maxtak för hur mkt man ska kunna jobba bör finnas för att få studiebidraget. Men inte för lånedelen.

Höjningens storlek kan alltid diskuteras.

Men jfr gärna med pensionärerna. En ynka tusenlapp PER ÅR i sänkt skatt. När de med aktiv jobblön fick runt tusenlappen i sänkt skatt, per Månad! I första steget. Och som bekant har det varit fler steg - för dem.