fredag 9 september 2011

Budget 2012, pressmeddelande

Majoriteten i Värmdö, Värmdökoalitionen – för en levande och hållbar utveckling, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterar idag förslag till budget för Värmdö kommun för 2012.

En god ekonomi är en förutsättning för den befintliga verksamheten och för framtida satsningar. Värmdö kommuns ekonomi har under 2011 och de fyra åren dessförinnan kännetecknats av ordning och reda, en budget i balans, ett sunt överskott och en effektivare organisation. Som ett resultat av detta kan vi därför göra extra satsningar inom skola och för barn och unga samt inom miljöområdet. Vi kan dessutom sänka skatten med 15 öre nästa år utan att äventyra välfärden och en hållbar utveckling.

Vår målsättning är att Värmdös skolor ska tillhöra länets bästa. Lärarförbundet respektive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rankar oss på tionde plats (sju placeringar bättre än 2006) respektive åttonde plats i länet i sina senaste jämförelser. För att fortsatt utvecklas i positiv riktning satsar vi bland annat 6 mnkr extra nästa år på barn och ungdomar.

Så här beskriver fyra glada kommunalråd budgeten för 2012:

Lars-Erik Alversjö, Moderaterna, Kommunstyrelsens ordförande
”Värmdö är en välskött och väl fungerande kommun. Men vi vill mer. Därför är satsningarna på skola och miljö så viktiga och dessutom något jag känner starkt för. Samarbetet med att ta fram budgeten har fungerat bra och vi är mycket nöjda med slutresultatet.”

Malin Åberg Aas, Miljöpartiet de gröna, kommunalråd
”Det känns jättekul att få presentera en budget med så många gröna inslag. Vi påbörjar övergången till förnybar energi såsom t ex vindkraft och biogas, stödjer hållbart byggande och kartlägger hur vi reser för att se hur vi kan åka mer klimatsmart.”

Anders Bergman, Folkpartiet, kommunalråd
”Jag är självklart mycket glad över att kunna presentera den sjätte budgeten i rad där vi når vårt ekonomiska mål. Som folkpartist är jag givetvis glad över satsningen på skolan men också över näringslivssatsningen.”

Stefan Dozzi, Kristdemokraterna, kommunalråd
”Vi kristdemokrater är glada över den stora förstärkning skolan får. Jag är också glad över satsningen på våra unga vuxna. Vi ska i samarbete med det lokala näringslivet skapa nya ungdomsjobb och vi stärker stödet för gymnasieelever att fullfölja sina studier.”

1 kommentar:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Jag rodnar inte så ofta, men nu gjorde jag det.