lördag 15 oktober 2011

Drogtest i skolorna - Nej tack

Jag sitter just nu på Folkpartiet Liberalernas Landsmöte i Karlstad.
Just nu pratas det hett om gårdsförsäljning av vin. Nej till det.
Drogtest i skolorna ?
Efter en ytterst liv­lig debatt om huruvida man kan tillåta fri­vil­liga drog­test i sko­lorna gick landsmö­tet till en raff­lande röst­räk­ning i frågan.
Beslu­tet blev att för­sla­get att drog­tes­ter i sko­lan bör för­bju­das bifölls med 85 rös­ter mot 82. Landsmö­tet ansåg att även s.k. fri­vil­liga drog­tes­ter i sko­lorna är en allt­för långt­gå­ende inskränk­ning av rät­ten till kropps­lig integri­tet. Där­för bör de inte tillåtas
Detta gillar jag!

Inga kommentarer: