lördag 21 februari 2009

Anbudstid och giltighetstid

Det verkars som om det finns ett problem hos mina "kollegor" på andra sidan.
Jag skall försöka räta ut deras frågetecken. Jag är inte jurist eller annat än lekman men såhär har jag förstått saken.
En anbudstid är är från dag 1 (ex när frågan om anbud offentliggjordes) tills det att den skall vara mottagaren tillhanda. Detta för at alla andbudsgivare skall ha samma möjlighet att ge ett effektivt och bra bud.
Sen, och här kommer "kollegornas" problem, är andbudet GILTIGT till ett visst datum.
Dessa två saker har alltså inte med varandra att göra.
En giltighetstid på ett anbud är endast till för att man skall kunna räkna på anbudet, ge ett förslag och fatta ett beslut.
Anledningen till att ett kommunalt giltighetstid på ett anbud ex är till och med mars har endast med att göra att de fokvalda skall ha möjlighet att bereda frågan inom de olika partierna om vilket företag som är lämpligast att driva ex en vårdinrättning.
Jag tycker att det förfarandet är alldeles utmärkt och att vi skall fortsätta med det.

Inga kommentarer: