tisdag 15 juni 2010

Grantomta gymnastik - och idrottshall.

Igår fattade Kommunstyrelsen i Gustavsberg beslut att bygga en gymnastik och idrottshall. Hallen behövs.

På mötet fanns minst 2 bloggare.
Jag bifogar länkar till dem.

Annika Andersson, Socialdemokraterna.
Inget utlåtande från Skönhetsrådet.
Ingen modell som kunnat diskuteras med allmänheten

Hans Lindkvist, Centerpartiet.
Två företrädare för Skönhetsrådet förordade alternativ 3.
Alla förslag visades i modell

Man kan inte tro att de var med på samma möte?

2 kommentarer:

Annika Andersson Ribbing sa...

Man kan säga mycket om hanteringen av byggena på Grantomta. När det gäller just detta ärende, sporthallen, så skrev du och dina kompisar en protokollsanteckning till kommunstyrelsens beslut i februari detta år enligt följande:
"Självklart kommer en skalenlig modell att tas fram och visas upp för allmänheten, som det är brukligt att göra. Gestaltningen kommer att kunna debatteras i ett senare skede. Även skönhetsrådets synpunkter kommer då att inhämtas".

Fakta i målet är följande:
När ni i måndags kväll fattade beslutet så hade inga modeller kommunicerats med allmänheten. Beslutet innebär också att det inte finns någon möjlighet att diskutera gestaltningen "i ett senare skede" så som ni skrev i februari. Beslutet när det gäller gestaltningen är redan avgjord. Då hjälper det inte att det funnits modeller som man hade kunnat använda i en dialog med medborgarna. Ni valde en process där modellerna inför beslutet var hemligstämplade pga. sekretess.

Vi förordade en annan tågordning. Dialog med medborgarna först - beslut sen.

När det gäller skönhetsrådet så kommer knappast ett utlåtande från dem ha någon betydelse i efterskott när beslutet är fattat.
Att två (av fem) ledamöter i rådet suttit i den grupp som betygssatt förslagen ju inte samma sak som ett utlåtande från rådet kring frågan att över huvud taget bygga hallen på platsen.

Länk till protokollet i sin helhet: https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx/Webbmapp/namnder/KS%2C+KSAU/Handlingar/KS+2010/KS+2010-02-10/Protokoll+100210?folderId=Webbmapp%2Fnamnder%2FKS%252C%2BKSAU%2FHandlingar%2FKS%2B2010%2FKS%2B2010-02-10&cmd=download

Fredrik sa...

Hej Annika
Tack för din, som vanligt, fylliga utläggning.