fredag 18 februari 2011

Med ungdomar som uppdrag.


Från och med i år finns ungdomsfrågorna direkt under kommunstyrelsen i värmdö. En politiker har ett tydligt ansvar att samordna alla ungdomsfrågor. Den politikern är jag. Mina ambitioner med ungdomsarbetet sträcker sig över fyra år.

Ungdomar, då menar jag i åldern 13 – 25, måste tas på allvar. Vi måste både se behoven och erkänna deras kompetens och intressen. Och vi måste framför allt samverka med ungdomarna. Om vi inte gör detta tidigt i åldrarna så är det så mycket svårare att komma igen sen.

Här är 5 punkter som ligger i frontlinjen.
  • Jag vill att kommunen skall kunna erbjuda sommarjobb till de som inte har lyckats hitta ett på egen hand. Det måste finnas klara regler för hur och när man kan söka och vilka krav som ställs på dig som sökande.
  • Jag vill att missbruket av alkohol- narkotika- tobak- och steroider skall minska i kommunen. Värmdö ligger högt upp i flera undersökningar om våra ungdomars missbruk av droger.
  • Jag vill att alla ungdomar skall ha en möjlighet till en meningsfull fritid, oavsett om det är häst, brottning, balett eller hockey, knyppling eller bibliotek.
  • Jag vill att alla ungdomar skall veta hur man får kontakt med en politiker och att man också utnyttjar det. En speciell medborgardialog för åldrarna 13år till sista årskursen i gymnasiet måste utvecklas.
  • Jag vill att alla ungdomar skall ha möjlighet till ett eget boende till en rimlig hyra/kostnad. Boendet kan vara av enklare art eller kollektivt men inte "mambo".

Detta är några aktuella frågor och viktiga frågor. I takt med att tiden går kommer jag att kunna bocka av dessa och lägga till nya, för detta är och måste vara en levande process i samråd med ungdomar.

2 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Bra "vill" frågor Fredrik, jag kan komma på några till men återkommer om dom i annat fora. Nu är ju den stora frågan vad du ämnar GÖRA (understreck går inte) så att det blir som du vill? Du har ju flera plattformar att ta initiativ ifrån. Vad tänker du göra och när?

Fredrik sa...

Det stämmer, det finns fler än dessa 5. Jag har, tror jag, totalt 13 olika "vill/bör" frågor.
Sen när det gäller "hur" så måste det sättas ett "organ/organisation" bakom och det arbetet pågår redan nu. Prallelt så tittar vi på sommarjobben som är den mest pockande av dessa 5 första frågor.