Anförande utbildningsnämnden

 Här kommer mitt anförande för utbildningsnämnden.

"
Vi politiker ger redskap i form av pengar och möjligheter i form av inriktningar och fria val. Det tycker jag som liberal är bra. Men politikerna är endast möjliggörare, eleverna själva är den viktigaste kuggen.
Vi ser gärna en ökning av våra elevers möjligheter att bli det bästa dom kan bli, låt skolan och betygen inte vara ett stopp utan ett hopp.

Därför är jag glad över en budget som satsar på elever och utbildning men också att vi under detta år har satsat på elevers hälsa och långsiktiga välmående.

Skolpsykologer och elevhälsoteam har utökats och kan göra mer. Vi har en plan och arbetar med riktade insatser för att kunna stötta de unga som har en stor frånvaro och kunna hjälpa dem tillbaka till skola och utbildning.

Kommunen har också gått in i ett arbete som kallas smartare Värmdö där skolan är en viktig del. Smartare skola, där målet är att få fler att lyckas mer, 100 av 100 skall med. Det är trots allt därför vi i utbildningsnämnden finns, alla våra elever skall med och kunna bli det bästa de kan.

Men det finns utmaningar också och dom skall vi inte blunda för.

Vissa fastigheter behöver rustas upp och anpassas till modern pedagogik.
Våra resultat har på den senaste tiden sjunkit och detta behöver adresseras och det tänker vi göra.
I nämnden kommer vi att lägga skarpa förslag så att vi kan bli bättre på att i tid upptäcka problem och åtgärda dem. Nu i vår budget lägger vi det första uppdraget av flera som skall adressera detta problem.

Med detta vill jag ännu en gång yrka bifall till majoritet för Värmdös budget i sin helhet.

"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Löftesbrytare och löften

Dagen är kommen.

Konsekvensanalyser.