Inlägg

Igår var det fin fint, idag är det blää

Spännande. Jag fick en glimt av hur ett av de lokala partierna tänker, igen. Mitt val Värmdö har tidigare visat att de tar lätt på den privata äganderätten särskilt i Hemmesta och Gustavsbergs centrum. Det kan ni läsa om i ett tidigare inlägg som jag har skrivit. Nu ger de sig på hemtjänsten till våra äldre. ”måttet är rågat” skriver 2 av representanterna för partiet. Partiet ”motsätter sig därför kommunens nyligen tagna beslut vad avser hemtjänst till den äldre befolkningen” Nu är det inte helt rätt. Det är inte ett nyligen taget beslut av kommunen. Tvärt om. Det är faktiskt så gammalt att den ena av de två som skriver under på insändaren var med och fattade beslut i frågan. Agneta Cuypers var drivande och för just detta som hon nu är emot. Agneta har vänt inte bara i frågan om hemtjänsten utan också i frågan om LOV kontra LOU. Agneta satt som vice ordförande och drev denna fråga hårt tillsammans med andra representanter för majoriteten både i nämnd och i kommunfullmäktige och

Ishallar x3 eller vad?

  Tankar i grå dassigt väder. Jag noterar att socialdemokraterna i kommunen har spenderar brallorna på sig? Eller är det för det är val? Socialdemokraterna vill satsa på 2 is hallar och 1 bandyhall. Om någon undrar hur det kommer att se ut rent visuellt. Länk finns nedan. Där kan man se vilka stora och skrymande legoklossart de förväntas bli. S i värmdö vill alltså, enligt deras egen film, att centrum blir en ”folkhälsostad”. Lite oklart hur det skulle bli med denna miljardsatsning? Särskilt som man med de tre hallarna tar bort gymnastikhallen som idag kvarnbergsskolan har som gymnastikhall och flera andra idrotter som de inte nämner. Hur tänker S där? Skall skolungdomarna från Kvarnberget ha utegympa året runt? Judon träna på is och bågskytte försöka träffa rörliga mål? Det vore trevligt att veta hur de tänkte?  S tvivlar dessutom på om kostnaden för deras spektakulära satsning blir 1 000 000 000 kronor eller endast 700 000 000 kronor. Jag kan väl säga att det är väl bättre

Balanskonstnär

När man som ett nytt, friskt uppstickarparti vill ha en vågmästarroll efter valet är det dags att redan nu börja balansera. Redan nu måste man sträcka ut handen åt alla håll för att få stöd och kunna hålla balansen när det börjar bli valtider och kanske efter valet också. Hur skall man kunna lita på att nya partiers företrädare inte dom också börjar hoppa från eventuella platser de kan få? Eller inte följer överenskommelser man har? Man kan undra vad skärgårdspartiet tyckte om vindkraftverket? Det var märkvärdigt tyst. Dom kanske inte var överens internt så man valde att inte säga nått. Jag förstår att de inte ens var på plats för att höra vad som sades av njord för ett tag sedan. Eller kan det vara så att frågan är för inflammerad att de i sin väljarbas inte har stöd för det alls? Jag funderar lite på dessa nya partier som har stuckit upp här på Värmdö. Skärgårdspartiet och Mitt val värmdö. Skärgårdspartiet och dess Partiledare, ja han titulerar sig verkligen det, Partiledare, verkar

Skyddsrum

Spännande dag i går som bland annat innehöll kommunfullmäktige. Det var länge sedan man inte hade en given roll men det känns skönt. Det var även det första KF som inte var på distans på 2 år. Alla var i salen och alla var nog glada att träffas igen. Ukraina letade sig in i vår sal och vi höll tyst minut för de uppoffringar och mod för att försvara sig Vi gör vad vi kan från vår sida. Även en fråga till KSO kom ang skyddsrum. Det kom från SD. Min stilla reflektion var då och är nu att hela samhällen skall väl inte ha skyddsrum? Skall alla medborgare kräva en plats i ett skyddsrum? Gör man inte en reel bedömning om var eventuella bomber faller eller stridigheter kan bli och bygger där? Var är aktuella mål för fienden så att säga. Det finns säkert platser och områden i vår kommun som är viktiga mål strategiskt och taktiskt. Men det finns också platser som inte är det. Det är väl bra att vi låter de som kan detta titta på frågan och peka ut var dessa skyddsrum behövs. ” R

Har tjänstemän ansvar?

Bild
När man sitter som fritidspolitiker så är det svårt, ofta. I nämndarbetet är det få personer som har tid eller möjlighet att grundligt sätta sig in i alla ärenden. Det begärs att man skall sätta sig in i olika ärenden och ofta ha en grundläggande insikt i ett komplicerat lagutrymme. Ofta är man utlämnad till tjänstemän som kommer fram med olika förslag eller utredning som stödjer eller avvisar en fråga och ibland måste man granska dom ner i sömmarna för att hitta misstag eller i alla fall kunna ställa rätt frågor till tjänstemannen för svar. För en fritidspolitiker är det ofta en överväldigande uppgift.  Ibland är man utlämnad till andra politiker som ibland har sin egen agenda vilket gör att man måste väga deras ord på guldvåg. Kort sagt, det är svårt, en djungel. Jag skall passa på och vara tydlig, jag anser att tjänstemän som har ett stort ansvar också måste åtföljas av konsekvenser vid felaktigheter. Om ett beslut blir fel är det en politiker som blir tjärad, rullad i fjädra

Spännande spaning, en trend?

Ett par gånger den senaste tiden har jag på sociala medier diskuterat med ”slokhattar”. Jag tänker börja kalla dom det. Det är anonyma kommentarer från ett samlingskonto, i dessa båda fallen var det från partikonton på facebook. Man kan likna detta vid att någon i slokhatt i en mörkgränd viskar till dig om ett eller annat som du har talat med någon som du känner vid namn. Du går gatan fram och livligt diskuterar vindkraftverk i skärgården eller Hemmesta centrum, så plötsligt hör du en röst från skuggorna som väser en eller annan kommentar som är mer eller mindre bra. Skuggan och slokhatten gör att det inte går att se vem du pratar med.   Det är inte särskilt fräscht måste jag säga. När det hände första gången, med skärgårdspartiet, så rättade personen i fråga genast till det med kommentaren att det är väl uppenbart vem som kommenterade för partiet. Fredrik Zetterberg är alltså den som med bravur steg ut i ljuset och tog av sig slokhatten. Inte bara Partiledare utan också centr

Fantastiskt. Nytt parti med nya tankar.

  För ett tag sedan läste jag något helt fantastiskt. Ett av de lokala partierna tyckte att kommunen skulle begå brott. Eller ja det är så det kan tolkas om man vill. Partiet har på sin egen FB sida ”forum för politik värmdö” med 275 medlemmar lyft fram följande när det gäller översiktplanen. En del som jag fastnade för var deras tredje del. del 1 och 2 skiljer sig inte nämnvärt från de flesta andra partier. men del 3.. 3. Hemmesta måste få prioritet 1. Vi tillstyrker möjligheten att bättre nyttja lokalgator för intern trafik och minska störningar på Skärgårdsvägen. 2. Vägområdet för Skärgårdsvägen måste avsättas tillräckligt stort för att underlätta framkomlighet för alla trafikantgrupper. 3. Snarast måste insatser göras för att fräscha upp i centrala Hemmesta i avvaktan på att planarbetet blir klart. 1 - Man tycker alltså att man skall gå emot de boende som inte vill ha mer trafik på sina lokalgator, gator som förövrigt är närmast att likna vid villagator. 2 - Man