torsdag 21 april 2011

En Elefant

Det är kanske det vi i koalitionen måste bli i fortsättningen? Delar av oppositionen tycker väl att vi är det redan fast inte i en positiv bemärkelse. :)
En elefant har stora öron och en liten mun.
Kommunens olika organ har genomfört en mängd olika medborgardialoger, vissa har varit bättre än andra men vi har alltid varit närvarande, men vi ha kanske inte lyssnat tillräckligt.

En bra politiker vet, enligt min åsikt, när man skall tala och när man skall lyssna. Det är något som vi alla har problem med, oavsett majoritet eller minoritet.

Men, och det skall man vara klar med, att en medborgardialog inte nödvändigt kommer att leda till att den klicken som kommer till dialogen kommer att få igenom sin vilja.
Som i fallet med Grantomta där det var en liten men väldigt högljud och ibland nästan intimmiderande klick som ville en sak medan andra politiker fick signaler om att "den tysta majoriteten" ville en helt annan sak. Där var det den "tysta majoriteten" och politiker som fick igenom bygget.

Ungdomstinget och Värmdöungdomsparlament är exempel på medborgardialog som kommer att förbättras i framtiden, särskilt återkopplingen.
Jag tror att förutom att vi måste lära att lyssna mer måste vi till slut också tala. Vi måste lyckas förmedla ut i kommunen inte bara ATT ett beslut fattades mot en eller flera medborgares vilja utan också VARFÖR det gjordes.
Det vill säga att återkopplingen efter dialogen är minst lika viktig som själva dialogen.


Slutligen: en medborgardialog är just det, en dialog, Inte ett löfte om att förändra utan ett löfte om att lyssna. Om 10.000 kommer på ett dialogmöte eller om 10 kommer, det är en viss skillnad.

Vill man påverka så måste man till slut också involvera sig. Det är den ultimata medborgardialogen, aktivera dig politiskt.

6 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Intressant ingång till en dialog Fredrik, är det få som kommer eller om dom tycker annorlunda än ni så är dom en "liten klick", de som tycker som ni eventuellt är "majoritet" låt vara "den tysta majoriteten" som sänder "signaler", som ni uppenbart enligt dig själv uppfattar. Så är ni något så är det väl fladdermöss, de är ju bra på signaler., kanske finns en och annan krokodil också, krokodilen har väldigt små öron men en stor mun.

Dialog börjar inte med stora öron, den börjar med att man är intresserad, genuint intresserad av vad "klicken" har att säga.

Fredrik sa...

Så vara det i det fallet jag nämnde, ja.

Jag håller dock med dig att dialog börjar med intresse. Men det tycker jag att man gör när man bjuder in till dialog? Det är sedan som man som politiker skall lyssna och ta åt sig.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Fast det kan ju vara så att folk inte kan precis då man bjudit in så är man genuint intresserad så borde man vara intresserad av dialog närhelst den uppstår, även om det är på motpartens villkor. Resursskolans personal bjöd in till dialog för två veckor sedan, endast Max från koalitionen var där trots att du och många fler suttit i utredningen, dåligt intresse?
Annika OCH jag var också där, seeing is believing när det gäller förtroende, det räcker inte med att säga dialog, den måste genomföras också.

Fredrik sa...

Jag håller med, det är därför viktigt med uppföljning och ett "avslut", om man får säga så, på dialogen.

Men dialogen kan heller pågå i möte efter möte efter möte då blir det kontraproduktivt, utan det måste finnas ett tydligt slut på den. Sen så kan man kalla till ett nytt möte om något särskilt exeptionellt inträffar. men allt har ett slut.
Sen så är det så att man kan säkert prioritera om i sin kalender om man tycker att dialogen är viktig eller inte.

När det gäller resursskolan har jag inte sett en inbjudan till det mötet, det kan ha gåttförbi mig i mejlen men jag brukar inte missa på @varmdo.se adressen.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Den kanske inte kom till dig, men det gjorde den till dina kompisar och då borde de meddelat dig också, eller hur?

Nej en dialog kan inte pågå i evighet, och det gör den inte heller om man vet vad man gör som initiativtagare. Sätter spelregler, klargör för förutsättningarna, visar vad som är påverkbart och inte och förstås förklarar varför.

Fredrik sa...

kanske på första eftersom jag inte har sett den eller adressaten... och ja på den andra :)