lördag 8 maj 2010

Byggnads självmål

Flera bloggare, oftast runt C har gormt nu i ett par dagar ang att Byggnads har anlitat, via en underleverantör, avtalslösa byggare på deras egen renovering.
Jaha?
Jag tycker det är starkt av underleverantören att anställa dem direkt så de får den lön och andra förmånder de skall ha.
Jag tycker det är tråkigt att företrädare för C och andra skriker sig hesa och pekar finger åt Byggnads.
Det som har inträffat visar bara på problemet man har med underlevernatörer och hur man skall se till at dessa "lyder" upphandlingen. Inget annat.
På Värmdö har en liknande incident inträffat där kommunen har har anlitat ett städföretag som anställde persnoer till låga löner.
Jag är säker på att ni alla känner till fall som är liknande eller snarlika, MC Donalds som TV avslöjade med städare för två år sedan är ytterligare ett i raden.
Jag tycker att det pekar på problemet med att företag, istället för att anställa egna städare eller byggare, hyr in personal.
För kortare period kan jag se vitsen med det men inte om det är för en längrer period som ex nattstädare på MC Donalds.

Vi måste lösa problemet och inte hata symptomen.

Inga kommentarer: