lördag 20 december 2008

Blockpolitik


Nu blir det kul...

Skall vi dela?

Hans (från den 13/12) och Jösta pratar om blockpolitik både på riksnivå men även på lokal nivå (min tolkning).

Det är väl si och så hur olika partier har skött sig historiskt sett.

Att C har "hoppat" mellan olika allianser eller koalitationer kan man tolka som om de har "gått dit de får mest gehör för sin politik" och det väljer jag att göra. Det kan jag på ett sätt se som ett sundhetstecken.

"-Mitt parti vill följande saker för kommunen, vem vill hjälpa mig?"

Att man som S och M sitter på sina hästar, höga som låga, och väntar in sina "stödpartier" efter valnatten är att befästa blockpolitiken.

Om jag skulle få välja så ser jag stora fördelar om man, på lokal nivå, kan föra en debatt utifrån partiernas egna meriter. När valet är över, när man vet vad väljarnas dom är, då och endast då kan man börja se sig om efter alternativ för perioden.

Om jag får mest gehör för mina tanker på den ena eller andra flygeln så må jag arbeta åt det hållet. Om mina väljare har sagt att "gör detta" så är det åt det hållet vi skall arbeta.
Detta tankesättet borde gå att överföra även på riksnivå.

5 kommentarer:

scaber nestor sa...

Håller med, jag personligen avskyr ordet "regeringsalternativ".

Varför ska en regering inte kunna bestå av M+FP+MP eller S+C+V?

Inte för att möjligheten till detta var så stor innan, men nu är den obefintlig.

Lars-Erick Forsgren sa...

gillar din inställning.
Ett parti som är mera troget andra partier än sig självt har förlorat sin själ, vilket fp på riksplanet gjort.

Ett parti ska vara troget sina ideal, sin ideologi. Sedan får man välja ev samarbetsparner efter vilka frågor som är aktuella och viktiga.

Vilket som bekant kan skifta.

Fredrik sa...

TackJo jag tror inte att det, på riks plan såväl som på lokalt plan, är omöjligt. Bara viljan finns så. Väljarna har "sagt sitt" om vilken politik som "skall föras" då är det bara att göra det så gott det går.
Oheliga allianser är även de allianser.

Lars-Erick Forsgren sa...

Den oheliga alliansen måste vara den där ett - ellr flera - partier går emot sin ideologi.

Fredrik sa...

@lars-Eric
Najeee.. jag ser nog en ohelig allians som en som man kanske kunde tro tidigare.
kanske KD+V? Eller något liknande, det behöver inte vara att man går emot sina idelogier.. inte enlit mig iaf