måndag 26 april 2010

Lärlingsjobb

Under större delen av mitt liv har jag arbetat i brancher där lärlingar är absolut viktigast! Brancher där man inte kan lära sig teoretiskt. Brancher som restaurang, hotel och frisör.

Nu kommer äntligen vår variant av lärlingsjobb. Folkpartiets förslag på lärlingsjobb innebär att utbildningen förläggs till en arbetsplats. Eleven, skolan och arbetsgivaren skriver ett utbildningskontrakt där det framgår vilka mål och färdigheter eleven ska lära sig. Eleven är dock anställd av arbetsgivaren och erhåller en lärlingslön som är lägre än full lön.
Ett av Sveriges största problem både på kort men även på lång sikt är att våra unga inte kommer in på arbetsplatsen, inte får fäste. I grunden är problemet för att de inte har erfarenhet eller kompetens som gör dem anställningsbara. Om ett företag vill anställa och de har att välja mellan en 19 åring utan erfarenhet och en 40 åring med erfarenhet kommer företaget nog alltid att välja 40 åringen. Då kommer vår 19 åring aldrig in på marknaden.

Därför behöver Sverige lärlingsjobb. Flera länder har sådana jobb, jobb där eleven/lärlingen arbetar på en arbetsplats ett antal dagar i veckan och studerar resterande tid. Eleven får en bra kontakt med arbetslivet, får lära sig alla de små sakerna som skolan aldrig kan lära ut. Samtidigt får man en akademisk del också.

Men eleven/lärlingen är inte fullt utbildad, kunskaperna är inte vässade därför kan de inte få samma lön som en som har dessa kunskaper.

Per Altenberg skriver positivt om detta förslag.
Seved Monke gillar också iden och minns hur det var i Lund.
Sebastian Bjernegård bloggar från ett ungdomspersketiv.
Läs också:

2 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Samma tänk borde också gälla för att garantera ALLA ungdomar sommarjobb i sin hemkommun.

Fredrik sa...

Hej Kenneth
Jo det vore nog bra så. Nu har vi i alla fall fått till ungefär 100 platser denna sommar. Det är fler vi har haft på många år. Jag hoppas bara att vi inte bara har platser utan också att det är meningsfulla saker de skall arbeta med, det är nästan viktigare än att "skramla fram" platser för sakens skull.