tisdag 9 september 2008

Bra dag idag.

Möte i "min nämnd".
Ett par av de saker som jag ville få med i förslag till alkohol policy kom med. Personal och vuxna inom Värmdö kommuns verksamheter uppmanas att agera som vuxna förebilder. Alla föreningar som söjer bidrag från kommunen skall uppvisa en av kommunen godkänd alkohol policy.
Vi fick en dragning om ungas (åk9) och deras syn på och bruk av alkohol, narkotika och tobak.

PRESS
meddelande
VÄRMDÖ KOMMUN
2008-06-30
Tonårsfylla vanligare i Värmdö
I undersökningen Stockholmsenkäten bland 15 000 av Stockholms läns
niondeklassare kommer det fram att större andel ungdomar i Värmdö än i resten
av länet uppger att de någon gång druckit sig berusade. Av den grupp som druckit
sig fulla uppger en större andel i Värmdö än i resten av länet att:
– de druckit sig fulla under den senaste fyraveckorsperioden
– de dricker minst 18 cl starksprit (motsvarande en halv kvarting, en flaska vin,
fyra burkar starköl eller sex burkar folköl) minst en gång i månaden
En större andel ungdomar än i resten av länet uppger också att de får dricka för
sina föräldrar.
– Resultaten från drogvaneundersökningen visar att vi måste satsa ännu mer på att
informera föräldrar om vad de kan göra för att minska ungdomars drickande,
säger kommunalrådet Stefan Dozzi, som ansvarar för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet i Värmdö.
I september invigs en familjemottagning som kommer att drivas gemensamt av
socialkontoret i Värmdö kommun och vårdcentralen i Gustavsberg. Hit kan
tonårsföräldrar vända sig för att få information och stöd.
– Det är också viktigt att skolorna fortsätter sin satsning på att informera föräldrar
efter den metod, ÖPP, som utarbetats av Örebro universitet och
folkhälsoinstitutet, säger Stefan Dozzi.

Det finns mer på www.varmdo.se under onsdagen eller torsdagen.

Som ni förstår finns det massor att göra.....

Inga kommentarer: