torsdag 4 september 2008

Vi gjorde fel...

Vi erkänner felet med biblioteken i skärgården.

Vi tänkte fel vad gäller skärgårdsbiblioteken

Inför budgetförhandlingarna backar nu Alliansen när det gäller biblioteken i skärgården. Medel tillförs i budget för att bygga upp viss verksamhet.
- Ja, vi tänkte fel, säger Peter Bondesson (fp) som nu drivit igenom detta inom Alliansen. Förenklat uttryckt kan man säga att vi räknade bara på utlåning av böcker och inte på mötesplatsen som en del av samhället. Vi backar därför vad gäller besparingen men samtidigt ser vi över möjligheten att bygga upp det på andra sätt.
Bokutlåningen har kanske en sekundär roll i sammanhanget. Det är
mötesplatsen i sig som är viktigt i skärgården. Därför upprörde beslutet förra året att lägga ner biblioteken många människor, framför allt i dessa tider när mycket annan servicen försvinner i skärgården.
- Avsikten är att skapa mötesplatser i skärgården där även bokutlåning kan ske.
Nämndömodellen kommer att stå som modell men det kommer säkert att se olika ut på de olika öarna, säger Peter Bondesson (fp).

Inga kommentarer: