fredag 17 oktober 2008

Juridik på nätet

Jag läste en väldigt inspirerande kollum i Metro idag om ett aktuellt problem.
Stefan Wahlberg, som titulerar sig "rättslig expert", och som har varit ansvarig utgivare för flera tidnigar skrev om detta med "Det fria ordet är fritt- på gott och ont"
jag skulle verkligen velat att den kolumnen låg ute på nätet men jag har inte hittat den.
Däremot så skrivar hen lite annat i samma ämne. Han kommer inte till en slutsat tycker jag.
Han säger dels:
"
SNÅRSKOG. Det är svårt att svara odelat ja eller nej på många frågor om vad man får eller inte får göra på internet. Orsaken är, som det brukar heta, att rättsläget är oklart för en stor del av de problem som publiceringar på till exempel bloggar eller chattforum kan innebära.
Många gånger är det också svårt att dra exakta gränser för vad som är lagligt och olagligt eftersom det handlar om bedömningsfrågor från fall till fall.
Den som är det minsta osäker gör bäst i att vara mycket försiktig med att ”hänga ut” identifierbara personer på nätet eller att publicera uppgifter som kan skada, såra eller kränka andra människor.
Övertramp kan leda till skadestånd, böter och i värsta fall fängelse.
"
Och
"Det är nära nog omöjligt att kortfattat förklara var gränserna går men ett stort mått av sunt förnuft och vanlig moral brukar tjäna som en god vägledning. "
Där har vi det kanske?
Låta det sunda förnuftet och vanlig hederlig moral styra?
Jag är säker på även Torquemada hade en uppfattning om moral och sunt förnuft men den var inte densamma som min.

Inga kommentarer: