torsdag 9 oktober 2008

Kommunstyrelsemöte…

Igår Onsdag hade vi kommunstyrelsemöte och det dryftades en massa viktiga saker.

Vi pratade om Ettan och den flytten.
Jag vet inte vad man skall säga?

Det finns två säkra ting i denna "härva".


1 - Alla partier runt bordet vill våra ungas bästa.
2 - Det finns flera som inte tycker att den nuvarande lösningen är bästa möjliga.


Jag skulle vilja citera Kjell Olof Feldt:
"Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit"

Att vi nu har Ettan på den platsen den är nu är, vad jag förstår inte hugget i sten och, framför allt, inte för evigt. Vi får se tiden ann och arbeta aktivt i frågan att hitta en lösning som är tillfredställande för fler, framförallt för de ungdomar som inte gillar lösningen.Lars Bryntesson tog tillbaka uttrycket ”mörkläggning” vilket jag gillade. Heder åt Lars B. Ibland kunde man tycka att andra skulle följa i hans spår.

Fabriken…
Detta är utan tvekan en av vår kommuns viktigaste frågor de närmaste åren. Därför är det väldigt bra att en tvärpolitisk grupp på 7 medlemmar skall vara inblandade i planeringen.
Samtidigt som man säger detta så är fabriken endast en del av det som kallas Gustavsbergs Centrum, en viktig del, kanske den viktigaste delen men i alla fall en del av en helhet. Vi måste vara noga när vi ger klartecken till olika byggnationer och vägar i centrum. Vi måste ha levande ytor för alla generationer i Gustavsberg. Unga som gamla skall kunna hitta sin del av centrum och trivas där.
Vi har möjligheten att göra rätt från början istället för att komma ”sent”.
Vi måste också kräva hyresrätter. Vi har ett stort behov av hyresrätter för våra unga, vi kan inte bara hjälpa de med gymnasiet, vi måste även se till så de kan flytta hemifrån. Därför är det viktigt att vi redan nu gör klart för alla att vi verkligen måste ha hyresrätter och samtidigt undersöka om det finns andra alternative upplåtelseformer för boendet.

Det finns anledning till att återkomma till denna frågan både för mig som partimedlem men kanske allra särskilt för mig som boende i Gustavsberg.


*Redigerad 081009 2111*
På förekommen anledning.
Jag har förstått att min tidigare blogg om kommunstyrelsen sammatnträde väckte onödiga känslor.
Detta beklagar jag verkligen.
Därför har jag ändrat bloggen för att mildra hårda ord men bibehåller mina åsikter.
Fredrik Sneibjerg

Inga kommentarer: