fredag 31 oktober 2008

Kraftigt ras för s i opinionsmätning

Jag blir lite undrande.
I dagens DN redovisas en opinionsmätning där det skrivs stycken som "historiskt ras" och
"- Det här är den mest dramatiska omsvängning jag sett på en enda månad under 15 års arbete med opinionsmätningar, säger Synovates Nicklas Källebring."
Är S-väljarna så känsliga för ett uteslutande av V från ett eventuellt regeringsalternativ efter nästa val? Det är så jag tolkar det i alla fall.

Har S haft 340000 väljare som har varit så V-kära att de inte stannar vid S i denna situation?
Och om så är fallet, var har de tagit vägen? Enligt DN´s artikel tycks de flesta ha gått till V och några till MP. Tänk att en tågresa till Göteborg kan få 300.000 personer att ändra åsikt. Är vi/dom så lättledda eller lätt flyktiga?

Hur skulle våra väljare reagera om FP väljer att gå ur Alliansen? På riksplanet kanske det skulle väcka stor uppståndelse och kanske leda till förlorade röster.

På det lokala planet..... Då kanske vi skulle vinna på det? Det skulle säkert bli uppståndelse och storm både lokalt och kanske även på riks eller i alla fall i regionen.
Är allianser i alla dess former en helig ko som man inte får skjuta? Nej anser jag. Mona Sahlin har visat detta genom att exkludera ett parti i en möjlig framtida regering.
Jag tycker och hoppas att mina kollegor på alla kanter omvärderar sina allianser om inte dagligen så i alla fall månatligen, för det gör jag. Även om jag får höra att jag "ser alliansen som helig och den får inte spräckas," så stämmer det inte.
Den är inte helig och den kan visst spricka.
Vi får inte vara främmande för att både ställa krav "innåt" och "utåt", våra kompisar i alliansen och våra väljare måste se oss 4 som 4 olika partier med olika hjärtefrågor men som arbetar tillsammans för det övergripande bästa. Om det inte är tydligt, innåt såväl som utåt så måste den bliden fokuseras.
Nu är det halvtid, det kanske är dags att fokusera?


bild från Aftonbladet

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Opinionsmätningar kan ju tolkas som en viss potentat läser bibeln.

Nå, jag tror ändå att de stora svängningarna beror på att väljarna (även jag) blivit förvirrande och vilsna av de senaste årens politik. En politike som alltmer präglas av maktsträvan och allt mindre av ideologi.

Jag tror t ex inte att maktskiftet berodde på att så många ville ha moderatpolitik. De var trötta på sossepolitiken, och Göran P. Allmänt trötta, en del pga sossarnas högervridning o nedskärningar av välfärdssystemen. Och moderaterna sa att de var ett arbetarparti.

Så vinner alliansen, och med moderaterna i spetsen så skär de ner än värre i trygghetssystemen.
Och går emot sina kärnväljare i FRA-frågan. Summa: förvirring.

F.ö. gillar jag inte blockpolitik. Jag menar att man ska välja event resesällskap pga målet. Att låsa fast fp, som ett till namnet social-liberalt (dock ej i praktiken nu längre) parti, vid den mix av konservatism och nyliberalism som moderaterna utgör, det är ur politisk synpunkt fel.
En allians som för fel politik utifrån fps (försvunna ideologi) bör, ja måste spricka.

Men OK;mitt resonemang utgår ifrån att partierna har ideologiska kompasser. Så därför är det av mera teoretiskt intresse.
I praktiken är alla småpartier inom alliansen annex till Reinfeldts moderatmix. Behåller bara sina namn för att de har gamla varumärken som attraherar vissa väljare som ännu inte insett att varumärkena inte har ngt reellt innehåll. Därigenom maximeras utfallet för Alliansen.